yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->3. Цінова еластичність пропозиції

Макроэкономика

3. Цінова еластичність пропозиції

Рішення фірм щодо обсягів виробництва продукції також залежать від змін цін. Еластичність пропозиції характеризує реакцію виробника на коливання ціни товару, що ним виробляється. Коефіцієнт еластичності пропозиції показує на скільки процентів зміниться обсяг пропозиції товару за зміни ціни на 1%:

Визначення цінової еластичності пропозиції тотожне визначенню цінової еластичності попиту. Різниця полягає в тому, що цінова еластичнісь пропозиції позитивна.

Розрізняють еластичну пропозицію (1 < ЕS < ∞), нееластичну пропозицію (0 < ЕS < 1), пропозицію одиничної еластичності S = 1), абсолютно нееластичну пропозицію (ЕS = 0) та абсолютно еластичну пропозицію (ЕS = ∞) (рис. 5.3).

 

Рис. 5.3 - Види еластичності пропозиції

 

Фактори, що впливають на еластичність пропозиції:

-         мобільність товаровиробника, гнучкість і рівень завантаження виробничої потужності підприємства;

-         ціни товарів-конкурентів;

-         характер застосованої технології;

-         можливість мобілізації внутрішніх і зовнішніх джерел накопичення;

-         фактор часу. Пропозиція реагує на зміну ціни зазвичай з певним часовим лагом. Тому еластичність пропозиції тим вища, чим більше часу має виробник для зміни обсягу пропозиції.

 

 

 

19