yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->4. Витрати в короткостроковому періоді

Макроэкономика

4. Витрати в короткостроковому періоді

У короткостроковому періоді виділяють сукупні, постійні, змінні, середні і граничні витрати.

Постійні витрати (FC) – це витрати, що не залежать від обсягу виробництва продукції. До них відносяться орендна плата, витрати на рекламу, плата за банківський кредит, оплата праці директора й управлінського персоналу. Постійні витрати існують навіть при нульовому обсязі виробництва (рис. 7.5).

Змінні витрати (VC) – це витрати, величина яких змінюється при зміні обсягу виробництва. До них відносяться витрати на сировину, паливо, електроенергію, оплату робочої сили (рис. 7.6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 7.5 - Постійні витрати фірми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.6 - Змінні витрати фірми

 

 

Сукупні витрати (TC) – це сума постійних і змінних витрат фірми TC = FC + VC. Графічно сукупні витрати зображуються як результат підсумовування кривих постійних і змінних витрат     (рис. 7.7).

Кожного виробника цікавить, чому дорівнюють витрати в розрахунку на одиницю продукції (середні витрати). Виділяють середні сукупні витрати, середні постійні і середні змінні витрати.

Середні постійні витрати (AFC) – це постійні витрати, що припадають на одиницю продукції. Середні постійні витрати розраховуються за формулою:AFC = FC/Q. При збільшенні обсягу виробництва вони будуть зменшуватися.

Середні змінні витрати (AVC) – це змінні витрати, що припадають на одиницю продукції. Середні змінні витрати розраховуються за формулою: AVC = VC/Q.

 

Рисунок 7.8 - Криві середніх і граничних витрат

Середні сукупні витрати (ATC) показують сукупні витрати на одиницю продукції  і визначаються за формулою:

TC/Q = (FC + VC)/Q = AFC + AVC.

Граничні витрати (MC) – це витрати на виробництво додаткової одиниці продукції. Вони визначаються за формулою: MC = ΔTC/ΔQ.

Зміна граничних витрат визначається зміною тільки змінних витрат у результаті випуску додаткової одиниці продукції. Математично граничні витрати можна записати й так:   MC = ΔVC/ΔQ = dVC/dQ .

Розміри граничних і середніх витрат мають важливе значення, тому що враховуються при виборі фірмою обсягу виробництва. На рис. 7.8 представлена сукупність кривих середніх і граничних витрат. З графіків видно, що криві ATC, AVC і МС мають U-подібну форму. Між ними складаються важливі співвідношення:

1.     MC не залежать від FC, тому що FC не залежать від обсягу виробництва, а MC – це прирістні витрати.

2.     Поки MC менше ATC (AVC), криві середніх витрат мають негативний нахил. Це означає, що виробництво додаткової одиниці продукції зменшує середні витрати.

3.     Коли MC дорівнюють ATC (AVC), це значить, що середні витрати перестали зменшуватися, але ще не почали рости. Це точка мінімальних середніх витрат (AVC = min, ATC = min).

4.     Коли MC стають більшими за ATC (AVC), криві середніх витрат ідуть вгору, що говорить про збільшення середніх витрат у результаті виробництва додаткової одиниці продукції.

 

 

26