yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание

Макроэкономика

Розділ І. Загальні основи мікроекономіки

--- Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

--- 1. Мікроекономіка в системі економічних наук

2. Методи мікроекономічного аналізу

3.Мікросистема та її основні характеристики

Розділ ІІ. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

--- Тема 2. Теорія споживацького вибору

--- Корисність. Закон спадної граничної корисності

Бюджетні обмеження

Оптимальний споживацький вибір

Тема 3. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів

2. Криві Енгеля

Реакція споживача на зміну ціни. Крива “ціна-споживання”

4. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена

Розділ ІІІ. Попит, пропозиція та їх взаємодія

--- Тема 4. ТЕОРІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

--- 1. Модель попиту

2. Модель пропозиції

3. Механізм встановлення ринкової рівноваги:

статичний та динамічний підходи

Тема 5 . Еластичність попиту і пропозиції

2. Нецінова еластичність попиту

3. Цінова еластичність пропозиції

Розділ ІV. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ ВИРОБНИКА

--- Тема 6. Теорія виробництва

--- Виробництво та виробнича функція

Ізокванта

3. Зміна масштабу виробництва

Тема 7. Виробництво та теорія витрат

Доходи виробництва

3. Функція витрат і рівновага виробника

4. Витрати в короткостроковому періоді

5. Витрати фірми в довгостроковому періоді

6. Трансакційні витрати

Розділ V.

--- Тема 8а. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР

--- Основні риси ринку досконалої конкуренції

Особливості економічної стратегії фірми

в короткостроковому періоді

Стратегія фірми в довгостроковому періоді.

Переваги конкурентного ринку

Тема 8б. Монопольний ринок

2. Економічні наслідки монополії

3. Антимонопольна політика держави

Тема 8в. Ринок монополістичної конкуренції

2. Максимізація прибутку в умовах монополістичної конкуренції

3. Монополістична конкуренція та ефективність

Тема 8г. Олігополістичний ринок

Основні моделі та стратегії

Розділ VI. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

--- Тема 9. Утворення похідного попиту на ресурси

--- Теорія граничної продуктивності та попит на ресурси

2. Фактори, які впливають на зміни в попиті на ресурс

3. Оптимальне співвідношення ресурсів.

Правила максимізації прибутку та мінімізації витрат

Розділ VІ. Ціноутворення на ринку ресурсів

Тема 10. ринок праці

Тема 11. ринок  капіталу

2. Позичковий відсоток як доход на фактор капіталу

3. Підприємницький доход та економічний прибуток

Розділ VІI. ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА

Аналіз часткової та загальної рівноваги

2. Діаграма Еджворта

3. Ефективність виробництва

4. Обмін та ефективність розподілу

 

1