yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->в короткостроковому періоді

Макроэкономика

в короткостроковому періоді

Економічна стратегія фірми на ринку досконалої конкуренції виходить з необхідності вирішення проблеми максимізації прибутку.

Правило максимізації прибутку виголошує: економічний прибуток фірми набуває максимального значення при тих обсягах виробництва, при яких граничний доход фірми (MR) дорівнює її граничним витратам (МС).

MR = МС

         Нагадаймо, що граничний доход (MR) – це додатковий доход, який отримує    фірма    від    продажу  кожної  додаткової  одиниці  продукції:  MR = ΔTR/ΔQ. Граничні витратb (МС) – це додаткові витрати, які несе фірма на випуск кожної додаткової одиниці продукції: MC = ΔTC/ΔQ. На ринку досконалої конкуренції граничний доход фірми завжди дорівнює ціні, за якою фірма реалізує свою продукцію на ринку (MR = Р).

         Правило максимізації прибутку для ринку досконалої конкуренції набирає вигляд: досконало конкурентна фірма максимізує свій прибуток при обсягу виробництва, за якого граничні витрати дорівнюють граничному доходу і  ціні:

МС = MR = Р

         Існує два підходи для визначення максимального прибутку фірми:

         1. Зіставлення сукупного доходу (ТR) і сукупних витрат (ТС).

         2. Зіставлення граничного доходу (MR) і граничних витрат (МС)

         Для фірми на ринку досконалої конкуренції вирішальне значення в її економічній стратегії має співвідношення ціни (Р) на її товар та динаміки її середніх сукупних витрат на одиницю продукції (АТС). Розглянемо декілька випадків їх співвідношення і ті економічні рішення, які можуть бути прийняті фірмою при цьому.

Правило 1.   Конкурентна фірма має економічний прибуток за умови, що ціна на продукцію фірми перевищує сукупні середні витрати фірми:

Р > АТС → економічний прибуток

         На рис. 8а.3 ціна Р0 > АТС фірми і вона має чистий економічний прибуток величиною, яка відповідає площі прямокутника Р0, F, K, N.

Рис. 8а.3 – Отримання економічного прибутку конкурентною фірмою

 

Правило 2.   Якщо в галузі ціна ринкової рівноваги на продукцію фірми зменшується до рівня сукупних середніх витрат, то вона буде отримувати нормальний прибуток.

Р = АТС → нормальний прибуток

Правило 3. Якщо ціна на продукцію фірми буде меншою, ніж її сукупні середні витрати, то фірма буде нести збитки.

Р < АТС → збитки

Правило 4. Це правило має назву “правила мінімізації збитків”. коли Р < АТС, здається, що фірма відразу ж повинна закритись бо є збитковою. Для фірми, що банкрутує, її збитки дорівнюють постійним витратам (FC). Якщо збиткова фірма буде продовжувати виробництво, то вона може мати збитки менші, ніж постійні витрати, але при умові, що ціна буде вищою за середні змінні витрати.

АТС > PAVC →  мінімізація збитків

Правило 5. Зменшення ціни нижче рівня середніх змінних витрат є необхідною умовою закриття фірми.

P < AVC →  банкрутство фірми

Оскільки фірми на ринку досконалої конкуренції будує свою стратегію в короткостроковому періоді в залежності від співвідношення ціни і середніх витрат, то збільшення обсягів виробництва буде йти за умови зростання ціни, а зменшення – за умови падіння ціни. Звідси бачимо, що крива пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді співпадає з частиною кривої граничних витрат МС, що лежить вище кривої середніх змінних витрат AVC.

 

 

31