yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Розділ VI. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

Макроэкономика

Розділ VI. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

 

Тема 9. Утворення похідного попиту на ресурси

 

Теорія граничної продуктивності та попит на ресурси

         Розглянутий вище ринок товарів та послуг має домінуюче значення в ринковій економіці, оскільки саме вони прямо задовольняють потреби домогосподарств. Кожна фірма купує ресурси для того, щоб виробляти з них блага, і реалізуючи їх на ринку, отримувати прибуток. Ресурси – це все те, при допомозі чого виробляються товари та послуги.

         Легко помітити, що якщо попит на товари та послуги зростає, зростає і ринкова ціна на них (при інших рівних умовах). Тоді фірма буде купувати все більшу кількість ресурсів для їх виготовлення і попит на ресурси теж зросте. І навпаки, якщо попит на товари та послуги падає, то падає і попит на ресурси, необхідні для їх виробництва. Таким чином, попит на ресурси є похідним (залежним) від попиту на товари та послуги, які виробляються за допомогою цих ресурсів. Окрім цієї особливості попит на ресурси (фактори виробництва) має ще такі:

-         попит на ресурси створюють тільки підприємці, тобто та частина суспільства, яка здатна організувати процес виробництва; він зводиться до попиту на працю, капітал та землю;

-         на один і той же ресурс пред’являють попит фірми із різних сфер виробництва і тому ринковий попит на ресурс ширше галузевого;

-         попит на фактори виробництва – взаємозалежний процес. Для виробництва кінцевого товару потрібні усі фактори в певному співвідношенні, тому зміни в попиті на один з них змінять попит на інші;

-         попит на ресурси залежить від структури ринку ресурсів (досконала конкуренція, монополія).

Перед кожною фірмою виникає проблема: скільки ресурсів треба купити для їх ефективного використання у виробництві певного обсягу продукції? Для відповіді на це питання використаємо принципи маржинального (граничного) аналізу і підрахуємо вигоди та витрати при використанні ресурсів.

Граничний фізичний продукт (МР) – це додатковий продукт, який приносить фірмі кожна додаткова одиниця ресурсу. Згідно з законом спадної граничної продуктивності ресурсу, починаючи з певної одиниці ресурсу його граничний фізичний продукт буде зменшуватись. Знаючи величину граничного продукту (МР) і ціну товару чи послуги (Р), можна порахувати доход від граничного продукту ресурсу або граничний продукт в грошовому вираженні.

         Граничного продукт в грошовому вираженні (MRP) – це виражений у грошах додатковий доход, який приносить продаж кожної додаткової одиниці продукту, яка виробляється за допомогою додаткової одиниці ресурсу.

         Він розраховується за формулою:

,

де      MR – граничний доход від продажу товару, що виробляється за допомогою ресурсу L. На досконалому ринку товарів MR = P;

МРL – граничний фізичний продукт від використання додаткової одиниці ресурсу L.

         Підприємець займається бізнесом з метою отримання високого прибутку, тому купуючи ресурси він співставляє доход від граничного продукту ресурса (MRP) з граничними витратами на ресурс (MRC). Для ринку праці граничними витратами на ресурс виступає заробітна плата, як додаткові витрати підприємця при придбанні кожної додаткової одиниці ресурсу:

.

         Правило використання ресурсів виголошує: щоб максимізувати прибуток, фірма купує нові ресурси до тих пір, поки граничний доход від ресурсу (MRP) не зрівняється з граничними витратами на нього (MRС):

MRP = MRС

         Крива попиту на ресурс базується на основі правила використання ресурсів.

         На ринку досконалої конкуренції ціна ресурсу (PR) дорівнює граничним витратам на нього (MRС):

MRС = PR

         Правило використання ресурсів набуває вигляд: MRС = PR = MRP. Тому підприємець буде співставляти між собою додаткові вигоди від використання ресурсу (MRP) і додаткові витрати на нього (MRС = PR). Якщо ціна ресурсу (PR) зростає, то і додаткові витрати на нього зростають; в результаті підприємець зменшує обсяг попиту на ресурс. І навпаки, якщо ціна ресурсу (PR) зменшуються, додаткові витрати на ресурс (MRС) зменшуються, і обсяг попиту на ресурс зростає (  рис.9.1).

 

Рис. 9.1 – Крива попиту на ресурс на ринку досконалої конкуренції

 

         Таким чином на ринку досконалої конкуренції:

1.     Обсяг попиту на ресурс знаходиться в протилежній залежності від ціни ресурсу.

2.     Крива попиту на ресурс (DR) співпадає зі спадною частиною кривої граничного доходу від ресурсу (MRP):

DR = MRP

         В умовах недосконалої конкуренції фірма має можливість впливати на рівень ринкових цін і обсяг виробництва.

 

 

42