yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->3. Ефективність виробництва

Макроэкономика

3. Ефективність виробництва

Чи можна вважати виробництво товарів Х та Y у точці А ефективним? Відповідь на це запитання можна отримати, аналізуючи діаграму Еджворта.

Ефективність виробництва досягається тоді, коли неможливо перебудувати використання наявних ресурсів так, щоб збільшити випуск одного товару без зменшення випуску іншого. З цієї точки зору використання ресурсів у точці А неефективне, адже залишаючись на ізокванті QХ та пересуваючись вліво, ми переходимо до інших точок, які відповідають більшим обсягам виробництва товару Y.

Не важко дійти висновку, що тільки ті комбінації ресурсів, які відповідають точкам дотику двох сімейств ізоквант, є ефективними варіантами їх розподілу (рис. 12.2).

У точках дотику кути нахилу ізоквант збігаються. Отже, можна стверджувати, що ефективність буде досягатися при рівності граничних норм технологічного заміщення ресурсів при виробництві обох товарів:

MRTSLKX =  MRTS LKY

 

K=20 000                                                    LY                                                                           O1

                                                                

                                                      

                                                       QY3

 

                                     QY1  

                                                                                          QY2

            QX2

                                                                                QX3

                                                                          

 

                                                         QX1

O                      LX                                                                                                                                      L=40 000

Рис. 12.2 - Крива ефективності виробництва

 

Через усі точки дотику ізоквант можна провести криву, яка називається кривою ефективності використання ресурсів (кривою виробничих контрактів). Вона показує всі ті комбінації ресурсів, у яких вони використовуються ефективно.

Від кривої ефективності виробництва легко перейти до кривої виробничих можливостей. Вона показує, який максимальний обсяг товару можна виробити при заданих обсягах випуску інших благ, ресурсних обмеженнях та існуючій технології. Кожна точка кривої ефективності показує не тільки співвідношення ресурсів, а й максимально можливий обсяг виробництва одного товару при заданих обсягах іншого, що становить головну суть кривої виробничих можливостей (рис. 12.3)

Рис. 12.3 - Крива виробничих можливостей

 

Користуючись кривою виробничих можливостей, можна визначити граничну норму трансформації одного продукту в іншій, що показує, якою кількістю товару Y потрібно знехтувати, щоб отримати додаткову одиницю товару Х:

MRTXY  =  - ∆ QY / ∆ QX

Гранична норма трансформації дорівнює нахилу кривої виробничих можливостей, помноженому на  –1. Її також можна виразити через граничні витрати на виробництво відповідних товарів:

MRTXY  =  MCX / MCY

 

 

54