yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Бюджетні обмеження

Макроэкономика

Бюджетні обмеження

Вибір споживача залежить не тільки від його уподобань і переваг, а й від бюджету, тобто кількості грошей, яка доступна споживачеві для витрат у певний період часу. Доход споживача та ціни товарів визначають бюджетні обмеження споживача.

Якщо весь доход споживач витрачає на придбання товарів Х  та У, не робить заощаджень і не  залучає попередні збереження, не дає та не бере кредит, то увесь його доход дорівнюватиме всім його витратам:

I = Px · Qx + Py · Qy,

де  Px , Py – відповідні ціни товарів Х, У.

За цим рівнянням можна визначити альтернативні набори певних товарів, для придбання яких споживач витратить однакові кошти. Бюджетна лінія (лінія бюджетних обмежень) – це геометричне місце точок, що показують набори благ, покупка яких потребує однакових витрат за незмінних цін на блага.

              Якщо вирішити бюджетне рівняння відносно Qy, отримуємо :

,

де співвідношення цін товарів Рху визначає нахил бюджетної лінії. Отже, tg α = Рх/ Ру.

Зміна доходу та цін на товари змінює положення бюджетної лінії. Якщо змінюється тільки доход , то крива пересувається вправо (збільшення) чи вліво (зменшення доходу). Навпаки, якщо змінюється ціна на один чи обидва товари, то це призводить до зміни кута нахилу лінії.

Якщо бюджетна лінія фіксована, то праворуч неї на площині розміщені недосяжні набори, ліворуч – такі, що не вичерпують бюджет.

Побудова кривої байдужості споживача та його бюджетної лінії дає змогу визначитися з положенням рівноваги споживача.

 

 

7