yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Тема 3. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів

Макроэкономика

Тема 3. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів

 

1. Реакція споживача на зміну доходу. Крива “доход-споживання”

         Якщо ввести в модель споживацького вибору положення про вибір між даним товаром (Х) та всіма іншими товарами (Уі), то формула бюджетного обмеження матиме вигляд:

I = Px Qx + Σ Pyi Qyi  .

         Тепер, на графіку, з одного боку, буде кількість товару Х, яку може придбати споживач, виходячи із свого доходу, а з іншого – витрати в грошовій формі на придбання всіх інших товарів. Гранична норма заміщення благом Х витрат споживача на інші блага виражається в грошовій формі й означає міру готовності пожертвувати можливістю витратити бюджет на інші блага задля споживання додаткової одиниці Х, залишаючись на даній кривій байдужості. Якщо припустити, що гранична корисність грошей для споживача залишається незмінною, то його рівновага досягається за умови рівності цінності товару для нього (у грошовій формі) та витрат на його придбання: M Ux = Px  .

         Рішення споживача про придбання блага Х залежить від доходу, яким він розпоряджається в певний проміжок часу. Зміни у доході (бюджеті) можуть привести до зміни кількості блага Х, що купується. Моделювання цього явища здійснюється за допомогою переміщення бюджетної лінії

 

Рис. 3.3 – Побудова кривої Енгеля на основі лінії “доход-споживання”

 

 

 

паралельно самій собі (нахил залишається без змін, оскільки незмінним є співвідношення цін) та знаходження нового положення точок оптимуму (рівноваги) споживача. Якщо з’єднати усі точки рівноваги, які відповідають різним величинам доходу, будемо мати лінію “доход-споживання” або криву життєвого рівня (W) (рис. 3.1).

         Характер кривої “доход-споживання” буде залежати від оцінки товару споживачем. Нормальні товари – це такі товари, які людина споживає у більшій кількості, коли зростає її доход. Неякісні товари – це такі товари, споживання яких зменшується за умови зростання доходу споживача. Таким чином, належність товару до групи нормальних чи неякісних залежить не стільки від його специфічних властивостей, скільки від сприйняття цього товару споживачем, а також – від його доходів. Графічно, для нормальних товарів крива “доход-споживання” матиме зростаючий характер, для неякісних – спадний, а для тих, обсяги споживання яких не залежать від

PyQу

рівня доходів споживача (наприклад, сіль), - вигляд вертикальної прямої лінії (рис. 3.2).

 

 

 

Рис. 3.2 – Криві “доход-споживання” для різних категорій товарів:

а - нормальний; б – неякісний; в - нейтральний

 

 

 

9