yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Маркетинг->Содержание

Маркетинг

вступ

ТЕМА 1  ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. оРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.2 Основи організації фінансів підприємств

1.3 Фінансова діяльність і зміст фінансової роботи

ТЕМА  2  ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА.        ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

--- 2.1 Поняття фінансових ресурсів. Основні джерела їх формування

!-! I Власний капітал

2.2 Формування і рух коштів статутного капіталу державних і недержавних підприємств

ТЕМА  3  ПОЗИКОВІ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

3.2 Банківське кредитування підприємств

3.3 Небанківське кредитування підприємств

Тема 4  Грошові кошти та організація розрахунків підприємств

4.2 Грошові надходження підприємств

Тема 5  фінансові результати діяльності підприємства

5.2 Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції

5.3 Сутність і методи розрахунку рентабельності

5.4 Розподіл і використання прибутку

тема  6  оподаткування ПІДПРИЄМСТВ

6.2 Непрямі податки

тема  7  ОБОРОТНІ активи та ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

7.2 Визначення потреби в оборотних коштах

7.3 Показники стану і ефективності використання оборотних коштів

ТЕМА  8  ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

 8.2 Показники стану та ефективності використання основних засобів підприємства

8.3 Капітальні витрати та фінансування ремонту основних засобів підприємства

ТЕМА  9  ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ пІДПРИЄМСТВА

9.2 Показники фінансового стану підприємства

9.3 Оцінка ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства

ТЕМА  10  ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

10.2 Перспективне фінансове планування

10.3 Поточне фінансове планування

10.4 Оперативне фінансове планування

11.1 Аналіз фінансових передумов можливості банкрутства підприємств

11.2 Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства

11.3 Методи прогнозування імовірності банкрутства підприємства

11.4 Аналіз і оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства

11.5 Фінансова санація підприємства, її економічний зміст і порядок проведення

список літератури

 

1