yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Маркетинг

ВСТУП

 

Дисципліна "Маркетинг" формує у студентів - майбутніх менеджерів науковий світогляд та спеціальні знання з теорії, методології маркетингу, вміння і навички здійснення управлінських функцій на підприємстві на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Завдання дисциплини "Маркетинг" є такими:

ознайомити майбутніх менеджерів із термінологією, понятійним апаратом маркетингу і забезпечити його засвоєння студентами;

озброїти студентів системою знань у сфері теоретичних, методичних, інформаційних основ маркетингу; маркетингових досліджень; потреб та попиту; сегментації ринку і типології споживачів; товару, ціни, розповсюдження, комунікацій як елементів комплексу маркетингу;

забезпечити засвоєння студентами методичного інструментарію маркетингу, оволодіння навичками творчого критичного підходу до оцінки викладених у спеціальній методичній літературі поглядів щодо маркетингу та діючого механізму реалізації маркетингу на підприємствах України, розроблення обґрунтованих пропозицій з його удосконалення; забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і використання маркетингу у практичній діяльності підприємств;

навчити конкретним прийомам поведінки та активної маркетингової діяльності в умовах динамічного маркетингового середовища; забезпечити зацікавленість студентів у активній навчальній та науково-дослідній роботі.

Після вивчення дисципліни майбутній фахівець із менеджменту повинен уміти виконувати такі види робіт:

розробляти програму маркетингу залежно від цілей діяльності, формувати на підприємстві систему маркетингової інформації для збору, систематизації та аналізу первинної і вторинної інформації - бази для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень;

аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємозв'язку між елементами комплексу маркетингу.

 

3