yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Маркетинговый менеджмент

ВСТУП

1 РОЗУМІННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ПРОЦЕС МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.2 Сутність, зміст, мета і завдання маркетингового менеджменту

1.3 Необхідні заходи і проблеми впровадження маркетингового менеджменту в ринкових умовах

1.4 Завдання процесу маркетингового менеджменту

1.5 Основні процедури процесу управління маркетингом підприємства

2 ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. СТВОРЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР  НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.2 Ділова етика в організації маркетингового менеджменту

2.3 Репутація та імідж підприємства

2.4 Діловий етикет

2.6 Еволюція організаційних структур маркетингу

2.8 Сучасні тенденції розвитку організаційних структур маркетингу

3 СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ. МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ. МАРКЕТИНГОВІ ПРОГРАМИ

--- 3.1 Теоретичні основи формування стратегії підприємства

--- 3.2 Корпоративні стратегії: зміст та види

3.3 Конкурентні стратегії

3.4 Сутність і зміст стратегій маркетингу

3.5 Маркетингові стратегії малих підприємств

3.7 Поняття, функції, принципи, завдання та етапи маркетингового планування

3.8 Система маркетингового планування

3.9 Маркетинговий план як результат маркетингового планування

            3.10 Маркетингове стратегічне планування: сутність, мета, завдання, значення та особливості

3.11 Етапи маркетингового стратегічного планування

3.12 Сутність тактичного маркетингового планування. Структура та зміст тактичного плану маркетингу

3.13 Сутність та характерні риси маркетингового оперативного планування. Порядок розроблення оперативних планів маркетингу

3.14 Сутність, зміст та основні завдання розроблення маркетингових програм

3.15 Алгоритм розроблення програми комплексу маркетингу

4.2 Контролінг маркетингу

4.3 Ревізія маркетингу

4.4 Маркетинговий аудит: сутність та процес

 

1