yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Механізми металорізальних верстатів

Мета заняття

Користуючись альбомами кінематичних схем виконати креслення механізмів  верстатів за допомогою програмного пакета «Компас»;

Розглянути рухи, що здійснюються за допомогою механізмів, позначити їх на схемах умовними позначками;

За допомогою можливостей програми «Компас» показати можливі  варіанти рухів або можливі положення механізмів під час їх роботи на верстаті.

 

Порядок проведення заняття

До розгляду призначаються такі групи механізмів:

1 – безступінчастого регулювання (7 механізмів з альбому – далі теж вказана кількість з альбому);

2 – ступінчастого регулювання (12 механізмів);

3 – перетворення обертового руху на зворотно – поступовий (12 механізмів);

4 -   реверсу руху ( 7 механізмів);

5 – механізмів переривчастого руху ( 8 механізмів);

6 – самовиключення, обгону та диференціальних.

Кожному студенту надається один (два) механізми з трьох груп на практичному занятті і така ж кількість для індивідуальної роботи.

Графічна частина роботи виконується на форматі А4 з рамкою для конструкторських документів (наступні листи). Кожен з механізмів виконується на окремому листі з усіма поясненнями у довільному масштабі.

Варіанти завдань для практичних занять.

Приклади виконання кінематичних схем

 

Рисунок 1 – Приклади механізмів безступінчастого регулювання

 

 

Рисунок 2 – Приклади механізмів ступінчастого регулювання

 

 

Рисунок 3 – Приклади механізмів реверсу руху

 

Рисунок 4 –Приклад використання кулачкового механізму

 

 

Рисунок 5 – Приклади кінематики механізмів перетворення руху

Рисунок 6 – Приклади конструкції механізмів перетворення руху

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Приклад застосування механізмів перетворення руху

 

 

Рисунок 8 – Приклади механізмів переривчастого руху

Рисунок 9– Приклад механізму самовиключення

 

Рисунок 10 – Приклад механізму самовиключення

 

Рисунок 11 – Кінематика діфференціального механізму

 

Рисунок 12 –  Конструкція діфференціального механізму з конічними колесами

 

 

3