yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Менеджмент персоналу фінансових служб

ВСТУП

       Конспект лекцій  підготовлено згідно  програми навчальної дисципліни „Менеджмент персоналу фінансових служб”, яку складено у відповідності до освітньо-професійної програми Галузевого стандарту вищої освіти напряму 0501 “Економіка і підприємництво”.

       Конспект лекцій  допоможе студентам оволодіти знаннями та навичками у сфері менеджменту персоналу фінансових служб.

Завданнями вивчення дисципліни „ Менеджмент персоналу фінансових служб” є оволодіння студентами:

1.     теоретичними основами управління людьми і колективами фінансових служб, які вирізняються складом працюючих, специфікою вирішуваних завдань та особливим характером відповідальності, притаманним фінансовій сфері.

2.     навичками керування окремими особами і групами осіб з урахуванням виникнення формальних і неформальних груп у колективі.

3.     навичками керування персоналом з урахуванням особливих відносин між підрозділами фінансових служб і між різними за підпорядкуванням фінансовими установами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3