yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.2 Економічне середовище міжнародних корпорацій

Міжнародний менеджмент

2.2 Економічне середовище міжнародних корпорацій

Ключові характеристики національних економік як елемента середовища міжнародного бізнесу і менеджменту передбачають таке:

·          стабільність і рівень розвитку;

·          рівень інфляції;

·          стабільність національної валюти.

Для порівняння економічного середовища різних країн використовують різноманітні інструменти. Найбільш поширеними є такі:

·          індекс конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму;

·          індикатор структурних реформ Європейського банку реконструкції і розвитку;

·          індекс лібералізації де Мело-Денізера-Гельба;

·          індекс інституційної якості Кауфмана-Крейда-Зойдо-Лобатона-Ведера.

Індекс конкурентоспроможності визначається за такими факторами:

1)стан внутрішньої економіки (Е);

2)глобалізація: участь у міжнародній торгівлі та інвестиціях (Г);

3)уряд: якість державної виконавчої політики (У);

4)фінанси: стан ринків капіталів, якість фінансових послуг (Ф)|

5)інфраструктура: обслуговування бізнесу (І);

6)менеджмент: якість управління (М);

7)наука і технології: потенціал і використання науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт (Н);

8)людський фактор: наявність і кваліфікація (Л).

За цим індексом Україна посідає 59-те місце у світі.

Індикатор структурних реформ ЄБРР базується на середньому значенні 8 показників: приватизація і реструктуризація підприємств, лібералізація і конкуренція, реформа фінансового сектору та ін. Шкала оцінок від 1 (централізована планова економіка) до 4 (розвинута економіка).  Для України  цей індикатор становить 2,4. Для порівняння відзначимо, що зазначений індикатор становить для Угорщини 3,7, Естонії та Польщі — 3,5, Чехії — 3,4.

Індекс лібералізації де Мело-Денізера-Гельна ґрунтується на визначенні кумулятивного показника зменшення впливу держави на економічні процеси. Україна має цей показник 2,55, у той час як Угорщина — 6,84, Польща — 6,81, Словенія — 6,77, Хорватія — 6,53, Чехія — 6,4, Росія — 4,32.

Індекс інституційної якості Кауфмана-Крейда-Зойдо-Лобато-на-Ведера визначається за 300 показниками економічного розвитку, що зведені в 6 груп і змінюються у межах від (-25) до (+25). Для розвинутих країн цей показник становить (+12,6). Україна має від'ємний показник (-6), Угорщина (+8,7), Словенія (+8,5), Польща (+7,0), Чехія (+6,8), Естонія (+6,1).

 

 

10