yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.4 Технологічне середовище міжнародного менеджменту

Міжнародний менеджмент

2.4 Технологічне середовище міжнародного менеджменту

Технологічне середовище є найдинамічнішим елементом міжнародного середовища, оскільки за сучасних умов темпи науково-технічного прогресу різко прискорились. Технологічний рівень країни, з одного боку, визначає ступінь її економічного розвитку, а з іншого — є важливим мотивом входу до цієї країни транснаціональних корпорацій.

Вплив змін технологічного середовища на міжнародний менеджмент у наступні десять років полягає в такому:

1. Швидкий розвиток біотехнологій дозволяє будувати такі точні органічні системи, які означають революцію в агротехніці, медицині, промисловості.

2. Поява молекулярних технологій дає змогу повністю змінювати фізичні процеси.

3. Супутники відіграватимуть дедалі більшу роль у навчанні.

4. Автоматичні телефони з перекладом.

5. Штучний інтелект.

6. Силіконові чіпи, що містять до 100 мільйонів транзисторів.

7. Суперкомп'ютери потужністю один трильйон операцій за секунду.

Важливо зазначити, що в умовах глобалізації ключового значення в змінах міжнародного технологічного середовища набувають два напрями:

·     електронні розрахунки (Е-сash), що є основою швидкого поширення електронної комерції через систему Інтернет;

·     телекомунікації, бурхливий розвиток яких по всьому світу означає залучення до міжнародних операцій дедалі більшої кількості регіонів.

 

Контрольні запитання

1. Які складові зовнішнього середовища менеджменту?

2. У чому полягають реальні можливості виходу українських фірм на зовнішні ринки?

3. Що потрібно знати менеджерові ТНК про аналіз економічного середовища?

4. Правовий аналіз середовища: що важливо врахувати для прийняття управлінських рішень?

5. Що є важливим для міжнародного менеджера в політичних аспектах середовища?

6. Яка роль маркетингового аналізу для прийняття рішень у міжнародному бізнесі?

7. У чому полягає значення міжнародного права для функціонування і розвитку міжнародного менеджменту?

8. У чому суть глобальної конкуренції?

9. Які особливості зовнішнього середовища в Україні?

10.У чому полягає природа культури?

11.Назвіть основні риси культури.

12.Які існують закономірності формування культури?

13.Що таке культурна модель (кластер)?

14.У чому полягає відмінність кластерного і ціннісного підходів до культури?

15.Які характерні риси притаманні поведінковим стереотипам американських, європейських та японських менеджерів?

 

Термінологічний словник ключових понять

Брендинг країни, громадянське право, економічне середовище міжнародного менеджменту, звичайне право, індекс інституційної якості Кауфмана-Крейда-Зойдо-Лобатона-Ведера, індекс лібералізації де Мело-Денізера-Гельба, індикатор структурних реформ ЄБРР, критерій самосприйняття, культура, міжнародне право, політико-правове середовище, правове середовище, середовище міжнародного менеджменту, соціалістичне право, соціально-культурне середовище, теократичне право, технологічне середовище, успіхологія.

 

12