yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.4 Управління політичними ризиками

Міжнародний менеджмент

4.4 Управління політичними ризиками

Стосовно міжнародного менеджменту політичний ризик являє собою ймовірність того, що ділові іноземні інвестиції стануть предметом тиску й ущільнення з боку урядової політики країни-господаря.

Управління політичними ризиками ґрунтується на врахуванні дії трьох груп факторів:

1.       Категорії політичного ризику:

·          операційні ризики;

·          трансферні ризики;

·          ризик втрати контролю власності.

2.       Загальні інвестиції:

·          конгломеративні інвестиції;

·          вертикальні інвестиції;

·          горизонтальні інвестиції.

3.       Спеціальні інвестиції (сектори економічної діяльності).

Конкретніші інструменти визначення політичного ризику наведені в табл. 4.2.

 

Таблиця 4.2 – Критерії кількісної оцінки політичних ризиків

Критерії

Оцінка

мін

макс

1

2

3

Політичне і економічне середовище

 

Стабільність політичної системи

3

14

Загрожуючі внутрішні конфлікти

0

14

Загрози стабільності зовнішнього походження

0

12

Ступінь контролю економічної системи

5

9

Надійність країни як торговельного партнера

4

12

Конституційні гарантії

2

12

Ефективність державної адміністрації

3

12

Трудові відносини і соціальні позиції

3

15

Внутрішні економічні умови

Кількість населення

4

8

Дохід на капітал

2

10

Продовження табл. 4.2

1

2

3

Економічне зростання протягом останніх п'яти років

2

7

Перспективи зростання протягом наступних трьох років

3

10

Інфляція в попередні два роки

2

10

Доступність іноземців до внутрішнього ринку капіталів

3

7

Наявність висококваліфікованої робочої сили в даній місцевості

2

8

Можливість залучення персоналу до роботи в іноземних країнах

2

8

Наявність енергетичних ресурсів

2

14

Законодавчі вимоги щодо збереження навколишнього середовище

4

8

Транспортні системи і комунікації

 

 

Зовнішні економічні відносини

Обмеження оподаткування імпорту

2

10

Обмеження оподаткування експорту

2

10

Обмеження оподаткування іноземних інвестицій у країні

3

9

Свобода заснування чи встановлення зобов'язань у партнерстві

3

9

Правовий захист торгової марки і продукції

3

9

Обмеження оподаткування грошових операцій

2

8

Розвиток платіжного балансу

2

9

Виснаження через використання закордонних кредитів та імпорт енергоносіїв

3

14

Міжнародне фінансове становище

3

8

Обмеження оподаткування обміну місцевої валюти на іноземну

2

8

 

Контрольні запитання

1.           Чим відрізняються управлінські рішення ТНК від рішень національних компаній?

2.           Що таке централізація управлінських рішень?

3.           Які переваги і недоліки притаманні децентралізованим рішенням?

4.           У яких чотирьох сферах приймаються централізовані рішення?

5.           Як вибрати оптимальне співвідношення між централізацією і децентралізацією?

6.           У чому полягають особливості міжнародних альтернатив?

7.           Яким чином ураховуються політичні ризики в процесі прийняття рішень?

8.           Які країни можна порівняти в процесі прийняття управлінських рішень?

9.           Яким чином оцінюється ефективність управлінських рішень ТНК?

10.      Що ускладнює прийняття рішень у відділеннях ТНК, які діють в Україні?

 

Термінологічний словник ключових понять

Міжнародні рішення, операційні ризики, політичний ризик, трансферні ризики.

 

20