yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->5.4 Інтегровані структури міжнародного бізнесу та міжнародні стратегічні альянси

Міжнародний менеджмент

5.4 Інтегровані структури міжнародного бізнесу та міжнародні стратегічні альянси

У процесі вивчення теми важливо звернути увагу на інтегровані структури міжнародного бізнесу, що набувають дедалі більшого значення. Найпоширенішими є промислово-фінансові групи. Цікаві інтегровані структури (кейрецу, дзайбацу та ін.) діють у Японії.

Далі особливу увагу треба звернути на таку сучасну форму організації міжнародних операцій, як міжнародні стратегічні альянси. Вони дозволяють об'єднати зусилля корпорацій у створенні нових продуктів і технологій, полегшити входження до нових ринків і т. ін. Однак такі альянси тягнуть за собою значні ризики, потребують взаємної довіри і вжиття різноманітних упереджувальних заходів. Виокремлюють чотири стратегічні цілі міжнародних альянсів: приріст вартості, нарощування компетенцій, збереження гнучкості, захист основних конкурентних переваг. Існує чимало форм міжнародних альянсів — як з утворенням нової організації, найчастіше спільного підприємства, так і без утворення організації: придбання акцій, франчайзинг, контрактні угоди. Окрім того, міжнародні стратегічні союзи можуть існувати у формі неофіційних домовленостей і угод щодо співробітництва між двома або більше   міжнародними   корпораціями.   Міжнародні   стратегічні альянси можуть переростати в альянсові мережі, в яких використовуються як формальні, так і неформальні угоди про співробітництво. Нижче наведена одна з мереж компаній в автомобільній галузі, які успішно діють в Україні [3, с. 282].

 

Таблиця 5.3 – Міжфірмові зв'язки компанії „Форд”

Угоди про участь в активах

СП

Поставка комплектуючих

Угоди зі збуту

Угоди з розвитку технологій

Виробничі угоди

·       Астон-Мартін

·       КІА

·       Мазда

·       Фіат

·       ДМ

·       Ніссан

·       Тойота

·       Вольво

·       Фолькс-

ваген

·       Фіат

·       Москвич

·       Ніссан

·       Рено

·       Мазда

·       Фольксваген

·       Фуджі Хеві

·  Фіат

·  Мазда

·  КІА

·  Сузукі

·       Крайслер

·       ДМ

·       КІА

·       Мазда

·       Ніссан

·       БМВ

·       КІА

·       Мазда

·       Ніссан

·       Ровер

·       Сузукі

 

Вивчаючи тему, студент має опанувати основні організаційні характеристики міжнародних корпорацій: формалізацію, спеціалізацію та централізацію.

Формалізація ґрунтується на використанні структур і процедур у процесі прийняття рішень, комунікацій і контролю. Формалізація здійснюється як за цілями, так і за предметом, внутрішніми і зовнішніми мережами.

Спеціалізація означає спосіб призначення завдань окремим працівникам. Горизонтальна спеціалізація означає виконання працівником частки якої-небудь функції, наприклад, проведення аналізу в процесі маркетингового дослідження. Вертикальна спеціалізація базується на визначенні роботи для групи чи підрозділу, в яких існує колективна відповідальність за результати, а розподіл роботи між групами залежить від рівня ієрархії. Виконавці окремих робіт при цьому обираються не лише за функціональною підготовкою, як у першому випадку, а й з інших причин: завантаження, зацікавленість, потреба в розвитку і т. ін. Західна культура ґрунтується переважно на горизонтальній спеціалізації. Тому три чверті фахівців корпорацій США діють за функціональним розподілом. Східна культура має в основі головним чином вертикальну спеціалізацію. У цьому зв'язку в японських корпораціях менше третини працівників отримують завдання за функціональним принципом.

Централізація, як це зазначалось у попередній темі, важлива з позицій прийняття відповідальних рішень. Панівною для міжнародних корпорацій є тенденція до централізації прийняття рішень на користь зарубіжних відділень шляхом розширення службової автономії персоналу цих відділень, делегування повноважень менеджерами центральної і регіональної штаб-квартир до операційних менеджерів. Однак проведені дослідження свідчать, що рівень автономності і делегування в японських корпораціях є нижчим, ніж в американських.

 

Контрольні запитання

1.       У чому полягає значення організаційного фактора для ТНК?

2.       Які переваги і недоліки притаманні дивізіональним структурам?

3.       Що являють собою структури на основі стратегічних одиниць бізнесу?

4.       У чому відмінність традиційних і нетрадиційних форм організації міжнародних операцій?

5.       Як відбувається злиття міжнародних компаній?

6.       У чому сильні і слабкі сторони спільних підприємств?

7.       Для чого проводиться порівняльний аналіз західних і східних організацій?

8.       Що являють собою інтегровані структури міжнародного бізнесу?

 

Термінологічний словник ключових понять

Глобальна структура, матрична структура, механізми міжнародної координації, міжнародна альянсові мережа, міжнародна дивізіональна структура, міжнародна організаційна структура, міжнародні альянси, міжнародні інтегровані структури, мультинаціональна матрична структура, організаційне проектування, організаційний розвиток.

 

24