yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->6.4 Розвиток персоналу та трудові відносини в міжнародних корпораціях

Міжнародний менеджмент

6.4 Розвиток персоналу та трудові відносини в міжнародних корпораціях

Вивчаючи ці питання, слід знати такі ключові особливості розвитку персоналу в міжнародних корпораціях:

1.  Вивчення особливостей культури учасників.

2.  Публічна критика є табу для деяких культур Далекого Сходу.

3.  Важливо зберегти «обличчя» фірми, компанії і не допустити незручностей стосовно інших людей з країн Близького Сходу, Східної та Західної Африки і деяких європейських країн, включаючи Іспанію та Італію.

4.  Складним може бути й отримання адекватної оцінки викладання.

5.  Правильне розуміння ставлення до роботи, яку вивчаємо, у національній культурі стажерів.

У подальшому слід засвоїти дві основні функції міжнародної професійної підготовки:

·     формування у всіх менеджерів єдиного глобального підходу до розв'язання проблем;

·     навчання менеджерів розв'язання конкретних проблем, що виникають у діяльності експатріанта у країні перебування (господаря).

Причини тренінгу ТНК

1)    Організаційні:

·     команди прагнуть підвищити ефективність зовнішньоекономічних операцій;

·     подолання етноцентризму, опанування менеджерами цінностей інших країн;

·     поліпшення комунікацій між головним офісом і закордонними філіями (підлеглими).

2)    Людські:

·          поліпшення здатності до ефективної взаємодії завдяки розвитку таких якостей: ввічливість, пунктуальність, тактовність, акуратність, чутливість, надійність, толерантність, вразливість;

·          ігнорування рішень менеджерів нижніх рівнів;

·          поліпшення загального управлінського стилю.

Особливо слід звернути увагу на зростання ролі міжнародних корпорацій у розвитку персоналу, що потребує відповідного фінансування. У середньому провідні міжнародні корпорації витрачають на цілі навчання 1,4% фонду заробітної плати.

Варто зазначити також, що в Азії та Європі витрати корпорацій на навчання більші, ніж у США. У Франції законодавство вимагає від підприємців витрати на навчання коштів у розмірі не менше ніж 1 % фонду заробітної плати. У Німеччині, Швеції, Японії, Південній Кореї та Сінгапурі навчання стимулюється податковими пільгами та субсидіями.

Вивчення питань трудових відносин у міжнародних корпораціях доцільно розпочати із з'ясування ступеня задоволення працею, характерного для провідних країн (табл. 6.4).

 

Таблиця 6.4 – Міжнародне зіставлення задоволення працею [3]

Ступінь задоволення працею

Вік

Японія

США

Великобританія

Задоволені повністю

18—24

більше 35

8

15

32

40

32

42

Задоволені

18—24

більше 35

53

59

52

49

54

48

Частково незадоволені

18—24

більше 35

28

21

10

7

10

7

Незадоволені

18—24

більше 35

11

5

6

4

4

3

 

 Вони дають підстави для розуміння національних особливостей трудових відносин. Скажімо, з таблиці видно, що в Японії повністю задоволені працею лише 8% молодих працівників, у той час як у західних країнах — 32%.

Підбиваючи підсумки вивчення питання, важливо звернути увагу на такі аспекти:

1.  Трудові відносини в міжнародному контексті:

·          підходи до трудових відносин у різних країнах (умови та оплата праці тощо);

·          міжнародні профспілкові організації;

·          виробнича демократія;

·          стратегічні підходи до міжнародних трудових відносин.

2.  Дві основні форми участі працівників в управлінні міжнародною компанією:

·          спільне прийняття рішень (codetermination) — участь представників трудового колективу у засіданнях ради директорів з правом вето або без нього;

·          гуртки якості (quality control circle) — регулярні збори робітників, на яких обговорюються і вирішуються проблеми на своїх робочих місцях.

3.  Вплив міжнародних компаній на послаблення позицій профспілок при обговоренні колективного договору:

·          міжнародна диверсифікація МНК;

·          загроза вивезти підприємство (і робочі місця) за кордон;

·          складні структури і механізми підпорядкованості.

 

Контрольні запитання

1.           У чому полягає суть управління людськими ресурсами ТНК?

2.           Які три основні моделі управління людськими ресурсами застосовують міжнародні компанії?

3.           Які три джерела поповнення людськими ресурсами використовують ТНК?

4.           Які існують проблеми в іноземних призначеннях?

5.           У чому сильні та слабкі сторони експатріантів?

6.           Які особливості навчання персоналу міжнародних компаній?

7.           У чому полягає взаємозв'язок між навчанням персоналу та організаційним розвитком міжнародної компанії?

8.           Що таке виробнича демократія у міжнародних корпораціях?

9.           Чому виникають і як розв'язуються виробничі конфлікти в міжнародних корпораціях?

Термінологічний словник ключових понять

Бюрократична культура, відбір працівників, експатріанти, корпоративна культура, культура колективної дисципліни, міжнародний колектив, місцевий персонал, моделі управління персоналом, мотивація персоналу, навчання персоналу, персонал третіх країн, соціальна політика, технічна культура.

 

 

28