yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->7.4 Міжнародні ділові комунікації та комунікативні бар’єри

Міжнародний менеджмент

7.4 Міжнародні ділові комунікації та комунікативні бар’єри

Загальна схема міжнародних комунікацій наведена на рис. 7.3.

 

Рисунок 7.3 – Процес комунікацій

 

Важливо зазначити такі особливості міжнародних комунікацій:

·     розміщення окремих елементів комунікацій у різних частинах світу;

·     віддаленість;

·     вплив різних культур;

·     різниця у часі;

·     значні затрати.

Самостійно вивчаючи тему, студент має враховувати основні типи міжнародних комунікацій:

·     Зовнішні міжнародні комунікації

Приклад. Комунікації між урядами у зв'язку з дотриманням угод про міжнародну торгівлю.

·     Внутрішні міжнародні комунікації

Приклад. Спілкування в даній країні менеджера з іншої країни.

Менеджери-американці щоденно здійснюють у США 37 телефонних дзвінків, а в Японії — 34. Японські менеджери здійснюють в Японії щоденно у середньому 35 телефонних дзвінків, а в США лише 30.

 

Рисунок 7.4 – Приховані та висловлені міжнародні комунікації

 

Висхідні комунікації (upward communication):

·     зворотний зв'язок;

·     допомога менеджерам нижчого рівня від вищих менеджерів.

Спадні комунікації (downward communication):

·     встановлення завдань;

·     надання інформації.

Вивчаючи питання, важливо усвідомити бар'єри міжнародних комунікацій:

1.       Мовні бар'єри (Language Barriers).

Типові кроки підготовки письмового звіту з використанням перекладу:

·          збір персоналом матеріалу для внесення до письмового повідомлення;

·          підготовка попереднього проекту повідомлення німецькою мовою у письмовій формі;

·          доопрацювання проекту німецькою мовою;

·          переклад матеріалу з німецької мови англійською;

·          консультація з персоналом, що володіє двома мовами, стосовно перекладу;

·          доопрацювання проекту англійською мовою в додатковий час доти, доки він не буде придатним для подальшого використання.

2.       Бар'єри сприйняття (Perceptual Barriers):

·     рекламні повідомлення;

·     інші погляди.

3.       Вплив культури (The Impact of Culture):

·     культурні цінності;

·     непорозуміння.

4.       Невербальні комунікації (Nonverbal Communication):

·     враження;

·     дистанція (інтимна, особиста, соціальна, публічна).

Вивчення зазначених бар'єрів повинно логічно завершитись розумінням шляхів підвищення ефективності міжнародних комунікацій:

1. Поліпшення системи зворотного зв'язку.

Найбільш важливим є зворотний зв'язок між материнськими компаніями і приєднаними відділеннями. Існує два типи систем зворотного зв'язку:

·     особові (наради, телефонні розмови);

·     міжособові (звіти, бюджети, плани).

Приклад. Половина материнських компаній США підтримують зворотний зв'язок зі своїми філіями за кордоном шляхом щомісячних письмових звітів, а в компаніях Європи і Японії цей показник становить лише 10 %. 75 % компаній США проводять щорічні наради з вищими керівниками філій, у той час як для європейських та японських компаній це становить 50 %, що вважається недостатнім для домашнього офісу.

2. Мовний тренінг:

·          вербальні (усні) комунікації;

·          письмові комунікації.

3. Культурний тренінг:

·          розуміння іншої культури;

·          національна культура і субкультура (спільність культури країн Південної Америки, латинська культура — основа культури Іспанії, Португалії, Італії, Франції);

·          обмеженість поняття «міжнародна культура».

 

Рисунок 7.5 – Категорії особистого простору при міжнародному спілкуванні

Джерело: Adapted from Richard M. Hodgetts, Donald F. Kuratko. Management. – 2d ed. – San Diego, Calif.: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1988. — Р. 265

 

4. Посилення гнучкості і співробітництва:

·     внутрішньофірмова взаємодія;

·     переговори;

·     урахування відмінностей між географічною і корпоративною культурами.

Способи подолання культурних бар'єрів:

·     Зберігайте неупередженість.

·     Уважно ставтесь до звичаїв інших людей.

·     Ураховуйте багатозначність однакових жестів і виразів у різних країнах.

·     Пристосовуйте ваш стиль до особливостей іншої людини.

 

Контрольні запитання

1.           У чому полягає специфіка управління міжнародними компаніями?

2.           Що є психологічною основою управління міжнародними компаніями?

3.           Які моделі використовуються в управлінні ТНК?

4.           Яку роль у вдосконаленні стилю управління міжнародними компаніями відіграє матриця Д. Ейзенхауера («терміновість — важливість»)?

5.           Які основні риси притаманні північноамериканській моделі управління?

6.           У чому полягають особливості японського стилю управління?

7.           Яких особливостей набуває техніка повноважень у міжнародних компаніях?

8.           Як впливає на стиль управління національна культура?

9.           Що таке порівняльний аналіз стилів керівництва?

10.      Які особливості притаманні стилю управління вищих менеджерів-експатріантів українських відділень міжнародних корпорацій?

11.      У чому полягають особливості міжнародних комунікацій?

12.      Який критерій лежить в основі поділу комунікацій на прозорі та приховані?

13.      Що таке комунікаційні бар'єри?

14.      Яким чином можна подолати комунікаційні бар'єри?

15.      Як впливає національна культура на виникнення комунікаційних бар'єрів?

16.      Які існують основні чотири відстані в міжнародних комунікаціях?

17.      Що таке невербальні комунікації?

18.      Як визначається ефективність міжнародних комунікацій?

19.      Які існують технічні засоби підвищення ефективності комунікацій у міжнародному бізнесі?

20.      Якими комунікаціями в Україні можуть скористатись ТНК?

 

Термінологічний словник ключових понять

Авторитарне керівництво, демократичне керівництво, керівництво, команда, комунікативні бар'єри, комунікативні відстані, комунікації, комунікації міжнародні, комунікації приховані, комунікації прозорі, культурні бар'єри, лідерство, Мак-Грегора теорії «X», «Y», національні моделі керівництва, Оучі теорія «Z»,патерналістське керівництво.

 

 

32