yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->9.4 Система тотального управління якістю в міжнародних корпораціях

Міжнародний менеджмент

9.4 Система тотального управління якістю в міжнародних корпораціях

Однією з ключових ланок керівництва технологічним розвитком міжнародних корпорацій є тотальні системи управління якістю (Total Quality Management).

Вони почали створюватись в японських корпораціях ще в 60-ті роки минулого століття, а значного поширення набули після 1985 р., зокрема у зв'язку із запровадженням у 1987 р. широковідомих стандартів якості ІSО-9000. У наші дні ці стандарти визнані більш як у 100 країнах світу, у тому числі і в Україні, а на відповідність цим стандартам сертифіковано понад 50 тис. компаній.

Тотальне управління якістю являє собою сукупність організаційної структури, процедур, процесів і ресурсів, необхідних для адміністративного забезпечення якості. Метою запровадження системи тотального управління якістю є забезпечення максимально високих результатів за всіма найважливішими для споживача критеріями.

Основні елементи тотального управління якістю охоплюють:

Філософські підстави:

1.1.Якість, що відповідає вимогам споживачів.

1.2.Ключова роль керівництва в управлінні поліпшенням якості (принцип першої особи).

1.3.Безперервність поліпшень.

1.4.Участь персоналу в процесі забезпечення і підвищення якості.

1.5.Швидке реагування.

1.6.Якісне проектування та упередження браку.

1.7.Управління за результатами.

1.8.Розвиток партнерських відносин.

1.9.Відповідальність і відданість корпорації.

Загальний інструментарій:

2.1. Інструменти статистичного контролю процесу.

2.1.1.Блок-схема виробничого процесу.

2.1.2.Контрольна карта.

2.1.3.Аналіз Паретто і гістограми.

2.1.4.Причинно-наслідкові діаграми.

2.1.5.Графік проходження процесу.

2.1.6.Діаграми розкидання.

2.1.7.Контрольні графіки.

2.2.    Розгортання функції якості.

Інструменти статистичного спостереження відділу контролю якості:

3.1.План вибірки.

3.2.Аналіз можливостей виробничого процесу.

3.3.Методи Тагучі.

Міжнародні корпорації створюють і вдосконалюють свої системи тотального управління якістю продукції на основі національних, регіональних чи міжнародних систем тотального управління якістю. Серед національних систем якості найвідомішими є американська премія Болдриджа (Malkolm Baldrige Nationall analitu Award) та японська премія Демінга (Deming Prize). їх порівняльні характеристики наведені у табл. 9.1.

 

Таблиця 9.1 – Порівняльна характеристика премій Болдриджа і Демінга

Аспект

Премія Болдриджа

Премія Демінга

Спрямованість

Неперевершена досконалість і конкурентоспроможність

Стратегічний контроль якості

Критерії

·        Керівництво і стратегічне планування.

·        Націленість на ринок та споживача.

·        Інформація та аналіз.

·        Управління і робота з персоналом.

·        Управління виробничим процесом.

·        Результати виробничої діяльності

·          Стратегія та основні цілі.

·          Організація і ведення господарської діяльності.

·          Навчання і підвищення кваліфікації.

·          Збирання даних і зіставлення звітів.

·          Аналіз.

·          Стандартизація.

·          Контроль.

·          Гарантії якості.

·          Результати.

·          Майбутні плани

Кількість нагороджених

Не більше двох компаній у кожній категорії

Усі компанії, що відповідають вимогам стандартів

Зона присудження

Компанії США

Компанії   будь-якої   країни світу

Рік заснування

1987, закон 100-007 «Націо-нальний акт про поліпшення якості Малкольма Болдриджа»

1951

Спонсор

Національний інститут науки і техніки США

Об'єднання японських учених та інженерів

 

Серед переможців премії М. Болриджа такі відомі корпорації, як Motorola (1988), IBM Rochester (1990), AT&T Universal Card Services (1992) та ін. Зокрема, компанії Motorola завдяки підвищенню якості продукції вдалось заощадити понад   125 млн. дол. Чимало підприємств цієї компанії в інших країнах було сертифіковано за стандартами ІSО-9000. Першим із них виявився завод з випуску апаратури для стільникового телефонного зв’язку у Великобританії, який отримав сертифікат відповідності ІSО-9000 в 1991 р.

Першими лауреатами премії Демінга стали відомі японські корпорації «Тойота», «Соні», «Міцубісі», «Тошиба». Згодом до них приєднались інші провідні автомобільні корпорації, компанії з виробництва побутової електроніки, годинників.

Першими лауреатами премії Демінга стали відомі японські корпорації „Тойота”, „Соні”, „Міцубісі”, „Тошиба”. Згодом до них приєднались інші провідні автомобільні корпорації, компанії з виробництва побутової електроніки, годинників.

Прикладом регіональної системи управління якості є поширена Європейська премія якості (European Quality Award), яка заснована Європейським фондом управління якості (ЄФУЯ) в 1991 р. і підтримується Європейською комісією. Ця модель описує «ідеальне» підприємство і складається з дев'яти критеріїв, зображених на рис. 9.2.

 

Рисунок 9.2 – Модель Європейської премії якості

 

П'ять з них характеризують передумови діяльності підприємства, а чотири — результати, яких досягає підприємство за рахунок використання наявних передумов.

Дана модель визнає існування багатьох підходів для досягнення стабільної досконалості в усіх аспектах діяльності. Ідея моделі грунтується на тому, що високі ділові результати компанії невід'ємні від задоволення споживачів і персоналу та позитивного впливу на суспільство на основі розвитку лідерства у трьох ключових напрямах:

·     управління персоналом;

·     розроблення і реалізація належної сучасної політики і стратегії;

·     раціональне використання ресурсів, які визначають бізнесові результати через постійне вдосконалення продажу й обслуговування продукції та послуг.

Перша Європейська премія якості була присуджена європейській філії корпорації Хеrох у 1992 р., яка отримала в 1989 р. премію Болдриджа завдяки розробленню в 1982–1984 рр. і впровадженню в 1984–1988 рр. програми «Лідерство через якість». Варто зазначити також отримання Європейської премії якості фінською компанією Nokia Mobile Phones, Europe & Africa в 2000 р. — найбільшим виробником мобільних телефонів, яка в 1991 р. отримала Фінську національну нагороду з якості.

 

 

Контрольні запитання

1.       Що таке інтернаціоналізація технологічної політики?

2.       Які цілі технологічної політики ТНК?

3.       Які складові міжнародного ринку технологій?

4.       Які особливості притаманні розвитку сучасних технологій?

5.       Яким способом організовано сучасний міжнародний ринок технологій?

6.       Які фактори впливають на форми співробітництва у сфері новітніх технологій?

7.       Як саме фінансуються науково-технічні розробки?

8.       Які типи міжнародних організацій діють у сфері науково-технічного прогресу?

 

Термінологічний словник ключових понять

Венчурний бізнес, причинно-наслідкова діаграма, інтегрована система технологічного розвитку, крива Гомпертца (S-крива, або крива логістики), матриця технологічного портфеля, міжнародна передача технологій (international technology transfer), міжнародні стандарти якості, модель Герпотта, модель Пірсона—Брокхофа—Бемера, модель «п'яти факторів конкуренції» Портера, модель технологічної кривої, науково-технічне співробітництво, політика глобального центру, політика поліцентризму, принцип управління якістю Лемінга, програми «шість сигм», проектний менеджмент, розподілена система технологічного розвитку, технологічна політика міжнародних корпорацій, технологічний парадокс, технологічний розрив, технологічний трансферт, технологія, тотальне управління якістю, якість.

 

40