yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->10.4 Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях

Міжнародний менеджмент

10.4 Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях

Важливим є усвідомлення суті і функцій трансферного ціноутворення. Ключовою особливістю таких цін є те, що вони мають розрахунковий характер і встановлюються на продукцію, яка виробляється одним зарубіжним відділенням міжнародної корпорації для іншого і поставляється без перерахування реальних грошових коштів споживачем постачальнику. Такі ціни були розроблені і впроваджені в практику корпорацій «Дженерал Електрик» та «Дженерал Моторс» на початку 30-х років ХХ ст. Сьогодні такі ціни використовують понад 2 тис. корпорацій.

Головна функція трансферних цін полягає в оптимізації оподаткування міжнародних корпорацій та їх окремих філій за рахунок віднесення певної частини витрат на діяльність певних відділень з метою зниження податку на прибуток або ж інших податків і платежів. Серед інших функцій трансферних цін слід відзначити такі:

•   забезпечення зв'язків між відділеннями;

•   оцінка результатів господарської діяльності відділень;

•   стимулювання поліпшення роботи відділень;

•   узгодження інтересів відділень із загально корпоративними цілями.

Залежно від методів трансферних цін у цілому, а також двох головних складових — собівартості та прибутку, розрізняють п'ять видів таких цін: витратні, договірні, кінцеві, ринкові і змішані трансферні. Кожен із видів цін має свої переваги, недоліки і сфери застосування.

 

Контрольні запитання

1.       Що таке фінансове середовище міжнародних корпорацій?

2.       Які основні типи міжнародних фінансових організацій?

3.       У чому полягають принципові відмінності фінансового менеджменту національних компаній від міжнародного фінансового менеджменту?

4.       Що таке міжнародний ефект Фішера?

5.       Які існують типи валютних курсів?

6.       Чому виникає потреба у страхуванні валютних ризиків?

7.       Які існують методи трансферного ціноутворення?

8.       Які особливості притаманні міжнародним банкам?

9.       Як здійснюється фінансування зовнішньої торгівлі?

10.  Які існують типи іноземних інвестицій?

 

Термінологічний словник ключових понять

Валютна позиція, валютний арбітраж, валютний курс, валютний ризик, валютні контракти, глобальний ефект Фішера, закон єдиної ціни, ефект Фішера, міжнародне фінансове середовище, Міжнародний банк, міжнародний валютний ринок (ринок іноземних валют), міжнародний ефект Фішера (відкрита умова Фішера), незміщений форвардний курс, паритет відсоткових ставок (закрита умова Фішера), паритет купівельної спроможності валют, реінвойсинговий центр, рівність купівельної спроможності, світова валютна система, страхування валютних ризиків, трансферні ціни, фронтингова позика, функціональна валюта, ф'ючерсний контракт, централізований депозитарій.

 

44