yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->12.4. Міжнародні інвестиційні компанії

Міжнародний менеджмент

12.4. Міжнародні інвестиційні компанії

Оскільки управління міжнародними портфельними інвестиціями у сучасних умовах здійснюється інвестиційними компаніями, як це показано на рис. 12.1, важливо приділити належну увагу цьому питанню, оскільки воно важливе для розуміння теми в цілому з трьох причин. По-перше, транснаціональні корпорації вдаються до послуг таких компаній для диверсифікації ризиків і вирівнювання валютних потоків. По-друге, ці компанії входять до об'єкта курсу, оскільки часто мають засновників у різних країнах і діють на міжнародних ринках. По-третє, ці компанії часто використовуються як джерело інвестиційних коштів для міжнародних корпорацій.

Найпоширенішими формами міжнародних інвестиційних компаній є інвестиційні фонди, що акумулюють кошти своїх вкладників шляхом випуску і продажу власних акцій. Переваги таких фондів: ефективність, інформаційна прозорість, диверсифікація, професійний менеджмент, ліквідність, зручність для інвесторів, податкові пільги, регулювання. Серед інших організаційних форм міжнародних інвестиційних компаній зазначимо пайові інвестиційні трасти, пенсійні фонди, закриті і відкриті фонди, регіональні фонди, міжнародні фонди, глобальні фонди і т. ін. Порівняльний аналіз зазначених організаційних форм міжнародних інвестиційних компаній міститься в підручнику «Международный менеджмент».

Варто звернути увагу на істотні особливості інвестиційних компаній у різних країнах. Насамперед доцільно ознайомитись з практикою діяльності таких компаній у Великобританії, які мають найбільший досвід. Крім того, вони чітко організовані в галузеві асоціації і піддані жорсткому державному регулюванню. У США діє велика кількість міжнародних інвестиційних компаній, інвестиційні портфелі яких значною мірою формуються не лише за рахунок національних, а й зарубіжних цінних паперів, насамперед японських і канадських. Особливість Японії полягає в тому, що останнім часом у цій країні значно зросла кількість інвестиційних компаній, що пов'язано із серйозним зростанням обсягів фондового ринку. Крім того, в Японії широко представлені зарубіжні інвестиційні компанії, особливо країн тихоокеанського регіону.

 

Контрольні запитання

1.       Що являють собою міжнародні інвестиції?

2.       У чому полягають вигоди приймаючих країн від зарубіжних інвестицій?

3.       У чому полягає виклик міжнародних корпорацій для приймаючих країн?

4.       У чому різниця прямих і портфельних інвестицій?

5.       Які існують теоретичні концепції прямих іноземних інвестицій?

6.       Що таке горизонтальні прямі іноземні інвестиції?

7.       Які сфери застосування вертикальних прямих іноземних інвестицій?

8.       Що являє собою менеджмент портфельних зарубіжних інвестицій?

9.       У чому різниця в оцінці ризиків портфельних інвестицій за критеріями Трейнора і Шарпа?

10.  Назвіть організаційні форми міжнародних інвестиційних компаній.

 

Термінологічний словник ключових понять

Вертикальні прямі іноземні інвестиції, горизонтальні прямі іноземні інвестиції, еклектична парадигма Данінга, екстерналії, зворотні вертикальні прямі іноземні інвестиції, інвестиційний аналіз, інвестиційні стимули, міжнародний ринок інвестицій, міжнародні інвестиційні компанії, міжнародні інвестиційні проекти, міжнародні інвестиційні ризики, міжнародні інвестиції, міжнародні фонди, портфельні іноземні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, регіональні фонди, форвардні вертикальні ПІІ.

 

 

52