yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->14.4 Глобальний менеджмент і природне середовище

Міжнародний менеджмент

14.4 Глобальний менеджмент і природне середовище

Насамперед важливо звернути увагу на посилення захисту довкілля в умовах економічного зростання. На це спрямовані такі чотири принципи сучасної глобальної управлінської практики, які дістали назву «принципи підтримки розвитку»:

1.Напруження між економічним зростанням і захистом довкілля має бути знято шляхом відновлення останнього.

2.Бідним націям не варто наслідувати виробництво і моделі витрачання ресурсів багатих націй.

3.Спосіб життя багатих націй має бути змінено.

4.Максимізацію доходів компаній має бути замінено на розширення можливостей для людей.

Важливо зазначити гостру необхідність визначення впливу окремих факторів на стан довкілля. Зокрема, можна навести формулу автора відомої роботи «Бомба народонаселення» Пауля Ерліха:

 

,

де  - природне навантаження;

 - народонаселення;

 - багатство;

 - технологія.

 

Ця формула дозволяє визначити співвідношення між витратами і відновленням природних ресурсів і створити екологічну економіку, яка забезпечує розширене відтворення довкілля.

Обґрунтовуючи шляхи вдосконалення глобального управління довкіллям, важливо звернути увагу на його забруднення різноманітними відходами, насамперед двоокисом вуглецю. Як показано у табл. 14.6, Україна посідає тут досить гідне місце.

 

Таблиця 14.6 – Обсяги викидів в атмосферу двоокису вуглецю в найбільших країнах-забруднювачах

Країна

Млн тонн

Країна

Млн тонн

США

4,8

Індія

0,76

Китай

2,6

Україна

0,61

Росія

2,1

Великобританія

0,56

Японія

1,6

Канада

0,41

ФРН

0,87

Італія

0,41

 

Контрольні запитання

1.       Які існують підходи до визначення суті глобального менеджменту?

2.       Чим відрізняється наднаціональна концепція глобального менеджменту від цивілізаційної?

3.       Яким загрозам запобігає планетарна концепція глобального менеджменту?

4.       Що являє собою індекс транснаціональності і як він обчислюється?

5.       Від яких факторів залежить успіх міжнародних стратегічних альянсів у сфері технологічного розвитку?

6.       У чому полягає смисл концепції Дж. Коллінза «Від гарного до видатного»?

7.       Які особливості існують у глобальному управлінні людськими ресурсами?

8.       У чому полягає проблема світових ринків праці?

9.       Які існують проблеми у глобальному управлінні довкіллям?

 

Термінологічний словник ключових понять

Глобалізація ринків, глобалізація соціальна, глобалізація технологічна, глобалізація фінансова, глобалізм, глобалістика, глобальна (світова) етика, глобальна інтеграція, глобальна компанія, глобальна конкуренція, глобальна культура, глобальне мислення, глобальне розумове спрямування, глобальний менеджмент, глобальний перерозподіл, глобальний стиль життя, глобально-корпоративний менеджмент, національна свідомість, цивілізація.

 

60