yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->1.3 Поняття працездатності машин

Надійність гідромашин та гідроприводів

1.3 Поняття працездатності машин

 

   Працездатність – стан об’єкта, при якому він здатний виконувати свої функції, зберігаючи значення заданих параметрів у межах, установлених нормативно-технічною документацією.

   Працездатність оцінюють параметрами технічного стану. Розрізнюють функціональні і діагностичні параметри.

Функціональні (структурні) параметри – це зношення, розмір деталі, зазор, вихідні та технічні характеристики машини (тиск, напір, подача, к. к. д. тощо)

Діагностичні параметри – температура, шум, вібрація, ступінь герметичності, витоки, витрата мастила та ін.

   Крім того, працездатність можна оцінювати за якісними показниками: наявністю витоків мастила, кольором відпрацьованих газів, скрипом, запахом горілої гуми або електропроводу. Ці ознаки не вимірюють, їх якісно оцінюють.

   Розглянемо кількісні показники працездатності. До них належать: а) придатність; б) ресурс.

  Придатність машини – це відносна здатність виконувати нею задані функції  упродовж певного часу.

  Ресурс машини – це напрацювання її до граничного стану, зазначеного в технічній документації.

  Граничний стан – стан, при якому використання машини технічно неможливе або економічно недоцільне. При цьому різко погіршуються показники роботи машини: знижується продуктивність, не виконуються задані функції, відбувається висока інтенсивність відмов та ін.

   Параметри технічного стану машини змінюються з часом її роботи. При цьому кожний параметр змінюється від номінального до граничного. Номінальне значення  визначають функціональним призначенням машини (паспортними даними). Граничне – це найбільше або найменше значення, що може мати працездатна  машина. Допустиме значення  параметра – це те значення, при якому машина після контролю зможе працювати ще один міжремонтний період.

   Залежно від зміни параметра  р  від номінального до граничного змінюється і характер відмови машини. Розглянемо два випадки (рис. 1.1).

 

                              а)                                                б)

Рисунок 1.1 – Характер відмови машини: а) поступова; б) раптова

 
 

 

   Поступова зміна параметрів від  до  призводить до поступової відмови.

   Приклад: зношення підшипників, шестерень та ін.

   При раптовій зміні параметрів до  відбувається раптова відмова машини (наприклад, тріщина головки болта  циліндрів двигуна внутрішнього згоряння, вихід із ладу запобіжного клапана або змащувальної системи та ін.).        

   Розглянемо шляхи підвищення працездатності машини.

   Працездатність залежить від швидкості зміни параметрів технічного стану машини.    Висока працездатність машини забезпечується поліпшенням  її конструкції, фізико-механічних властивостей матеріалів і вузлів тертя. Для цього необхідно використовувати зносостійкі матеріали і високоякісні мастила, забезпечити точну обробку деталей вузлів, дотримуватися періодичності технічного обслуговування та ремонтів машини, а також якісного їх виконання. Це збільшує напрацювання  машини між відмовами. Робота машини в заданому технічною документацією робочому режимі зменшує випадки її перевантаження.

 

 

6