yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->2.3.4 Кореляція розмірних ефектів у електро-провідності і гальваномагнітних властивостях

Наноелектроника (2 часть)

2.3.4 Кореляція розмірних ефектів у електро-провідності і гальваномагнітних властивостях

 

Формули для провідності та коефіцієнта Холла мають схожий вигляд незалежно від особливостей зернистої структури плівок (полікристалічна або монокристалічна), тому для зручності, у цьому підпункті індекси 3 і 2 будуть опущені.

Повертаючись до рівнянь (2.144) і (2.145), легко бачити, що при слабких магнітних полях ці рівняння  відповідно до [43], набувають вигляду

 

(2.148)

(2.149)

 

У більшості експериментальних праць (див., наприклад, [20; 21; 23; 24; 25; 27; 44 – 46]) коефіцієнт Холла вимірювався у магнітних полях, слабших за 1 Тл, та відповідних значеннях ξ <10-2. Далі доцільно буде знехтувати будь-якими величинами, які менші за ξ, і отримаємо, що

 

             ,     (2.150)

                .          (2.151)

 

Після урахування рівнянь (2.147), (2.150) і (2.151) співвідношення для RH/RH0 набуде такого вигляду:

           .    (2.152)

 

Таке наближення дійсно може бути застосоване як для полікристалічних, так і монокристалічних плівок. Тепер порівнявши рівняння (2.152) із відповідним теоретичним виразом для відношення ρf βf β0 (пункт 1.3.10), можна стверджувати, що для слабких магнітних полів справедливий вираз

 

                         .                        (2.153)

 

У даному випадку спостерігається той самий принцип, як і у випадку моделі ФЗ. Якщо експериментальні дослідження коефіцієнта Холла, питомого опору та ТКО тонких полікристалічних або монокристалічних плівок були зроблені одночасно, то ці транспортні параметри повинні бути пов’язані відповідно до загального виразу (2.153) за умови, коли відбувається ефективне розсіювання носіїв струму на межах зерен та зовнішніх поверхнях плівок. Однак за винятком праці Сурі та ін. [20], що обговорювалася у попередньому підрозділі, не було отримано достатньої кількості результатів для повної експериментальної перевірки рівняння (2.153).

 

 

16