yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Наноелектроника (2 часть)

Розділ 2

Розмірні ефекти в гальваномагнітних властивостях

--- 2.1 Теоретичні основи

--- 2.1.1 Транспортне рівняння Больцмана

2.1.2 Ефект Холла, рухливість носіїв, магнітоопір

2.2 Вплив поверхневого розсіювання електронів

2.2.2 Розв’язок рівняння Больцмана: паралельне магнітне поле

2.2.3 Коефіцієнт Холла RH

2.2.3.2 Кореляція між коефіцієнтом Холла, питомим опором і ТКО

2.2.3.3 Порівняння з експериментом

2.2.4 Магнітоопір

2.2.4.2 Поздовжній магнітоопір

2.2.5 Софістичні моделі для гальваномагнітних ефектів

2.3 Вплив поверхневого і зерномежового розсіювання електронів

--- 2.3.1 Граничні випадки моделі Маядаса-Шацкеса

--- 2.3.2 Розмірний ефект поздовжнього магнітоопору

2.3.3 Розмірний ефект поперечних гальвано-магнітних коефіцієнтів

2.3.4 Кореляція розмірних ефектів у електро-провідності і гальваномагнітних властивостях

2.4 Ефект Холла в тонких феромагнітних плівках

Список літератури до розділу 2

Розділ 3

Розмірні ефекти у механічних і електромеханічних властивостях

--- 3.1 Попередні зауваження

--- 3.2 Явище тензочутливості

--- 3.2.1 Теоретичні основи

--- 3.2.1.1 Коефіцієнти Пуассона для тонкої металевої плівки

3.2.1.2 Механічна деформація плівки на підкладці

3.2.1.3 Механічна деформація плівки без підкладки

3.2.1.4 Коефіцієнт тензочутливості

Зміна електричних параметрів у процесі деформації

3.2.2.2 Коефіцієнт тензочутливості при врахуванні розсіювання електронів на зовнішніх і внутрішніх поверхнях

3.2.3 Коефіцієнт тензочутливості полікристалічних і монокристалічних металевих плівок

3.2.3.1 Теоретичне визначення коефіцієнтів тензочутливості полікристалічних і монокристалічних плівок

Кореляція між розмірними ефектами коефіцієнта тензочутливості і ТКО

Температурний коефіцієнт коефіцієнта тензочутливості

Порівняння з експериментом

Термічні та механічні макронапруження

Список літератури до розділу 3

Пояснення символів

Пояснення індексів

Одиниці вимірювання (у системі СІ)

Додаток А

1. Теорія

1.2 Термічний коефіцієнт опору

1.3 Вплив процесу формування верхнього шару на загальну провідність

2. Результати

3. Обговорення

Список літератури (поданий в авторській редакції)

Додаток Б

Вступ

Експериментальні результати

Обговорення результатів

Список літератури (поданий в авторській редакції)

Додаток В

Вступ

1. Попередні зауваження

2. Коефіцієнт тензочутливості двошарових тонких металевих плівок

2.1 Поздовжній коефіцієнт тензочутливості

2.2 Поперечні коефіцієнти тензочутливості

Числові розрахунки

Список літератури (поданий в авторській редакції)

Додаток Г

Вступ

Попередні дані

Температурний коефіцієнт коефіцієнта тензочутливості двошарових тонких металевих плівок

Розрахункові дані

Висновки

Додаток Д

Розрахунок параметрів електроперенесення тонких полікристалічних металевих плівок

Список літератури (поданий в авторській редакції)

 

1