yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->Порівняння з експериментом

Наноелектроника (2 часть)

Порівняння з експериментом

 

Кінг [7] установив, що коефіцієнт тензочутливості тонкої золотої плівки збільшується при збільшенні поверхневого опору та встановив, що екстрапольовані

 

1) Див. також Проценко І. Ю., Саєнко В. А. Тонкі металеві плівки (технологія та властивості). – Суми: СумДУ, 2002. – С. 159 - 162, де показана помилковість співвідношення  (3.173) (примвтка редактора перекладу).

значення коефіцієнта тензочутливості нескінченно товстих плівок приблизно в половину менші, ніж теоретичні значення для масивних матеріалів. Це приводить до висновку, що дана полікристалічна плівка має параметр зерна ν = 0,4. Таке значення низьке і може бути пояснене лише тим, що механізм розсіювання електронів на межах зерен дуже ефективний. Цей факт складно підтвердити, але, як випливає із результатів роботи [7], плівки не відпалювалися, що, в принципі, узгоджується із зробленим припущенням.

Для плівок срібла в діапазоні товщин 400 - 1400 Å авторами [9] було показано, що поздовжній коефіцієнт тензочутливості питомого опору не сильно відрізняється від значень для масивного матеріалу, за винятком окремих плівок. Таке зникання розмірного ефекту було передбачене теоретичними співвідношеннями в рамках тривимірної моделі за умови, що розмір зерна набуває певного постійного значення.

Подібне зникнення розмірного ефекту спостерігалося Робінсоном та ін. [16]. Крім того, вони встановили, що іонне бомбардування ніяк не впливає на зміну коефіцієнта тензочутливості для плівок золота. Цей факт легко пояснити в рамках тривимірної моделі з тих самих причин, що і попередній випадок, та неможливо – у рамках ніякої іншої моделі крім випадку, коли p = 1.

Те, що значення коефіцієнта тензочутливості можуть набувати більших і менших значень, ніж відповідне значення для нескінченно товстої плівки, можна пояснити осциляціями, що спостерігалися деякими авторам [35] лише з єдиною умовою, що розмір зерна залежить від товщини.

На завершення можна зазначити, що експериментальні результати можна інтерпретувати за допомогою рівнянь, отриманих у рамках багатовимірної моделі. Але напевно про це можна буде говорити, коли будуть поставлені експерименти щодо одночасного дослідження розмірних ефектів коефіцієнта тензочутливості та кристалічної структури.

 

 

30