yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Наноелектроника (2 часть)

Пояснення символів

 

A

Ампер

 

В

Вольт

 

Вт

Ват

 

Г

гіга

 

Гц

Герц

 

Дж

Джоуль

 

Електронвольт

 

K

Кельвін

 

к

кіло

 

Кл

Кулон

 

н

нано

 

Н

Ньютон

 

м

метр

 

мк

мікро

 

моль

Моль

Ом

Ом

п

піко

Пa

Паскаль

Тл

Тесла

Ф

Фарада

A

площа поверхні Фермі

Å

Ангстрем

A(k, p)

умова розмірного ефекту ФЗ

A(k, p, α)

умова розмірного ефекту МШ

α

параметр, пов'язаний з електричною провідністю у багатовимірній моделі

B

сила магнітного поля

kB

стала Больцмана

b

параметр, пов'язаний з електричною провідністю у багатовимірній моделі

Ci

і=1, 2,… стала

C

коефіцієнт теплопровідності

C(μ)

функція Коті

c

швидкість світла

D

радіус ларморівської орбіти

Dg

середній радіус зерна (у випадку кубічної решітки)

d

товщина плівки

d

символ диференціалу

символ частинної похідної

E

сила електричного поля

e

заряд електрона

F0, F1

функція розподілу

f(α)

функція МШ

G(ν)

функція в тривимірній моделі

h

стала Планка

h/2π

J

густина електричного струму

хвильовий вектор

k

зведена товщина

L

пройдений шлях електрона

L

число Лоренца

l

довжина

ln

символ логарифму

m

маса електрона

n

концентрація вільних електронів

P

коефіцієнт Пуассона

p

коефіцієнт дзеркального відбиття електронів

R

коефіцієнт відбиття електронів у моделі МШ

Rl

аномальний коефіцієнт Холла

RH

класичний коефіцієнт Холла

RS

спіновий коефіцієнт Холла

полярна координата

S

площа поперечного перерізу плівки

T

температура

t

коефіцієнт проходження межі зерна

диференціал часу

інтегральна змінна

U

значення логарифмічної похідної СДВП масивного зразка при ε=εF

Uv

значення логарифмічної похідної швидкості електронів при ε=εF

u

густина теплового струму

u

інтегральна змінна

υF

швидкість електрона на поверхні Фермі

 при ε=εF

υ

швидкість електронів

w

ширина

x

координата

Y

модуль Юнга

y

координата

z

координата

α

параметр зерна в моделі МШ

β, β*

термічний коефіцієнт питомого опору (ТКО)

βR

термічний коефіцієнт опру

інтегральна змінна

γ, γˊ

коефіцієнт тензочутливості

інтегральна змінна

S

різниця у площі поперечного перерізу плівки

β

різниця у ТКО

градієнт температури

ε, εF

енергія електронів

εL, εT, ε1, ε2, ε, εi

деформація

λ

довжина вільного пробігу електронів (СДВП)

μ

розмірний параметр у багатовимірній моделі

μ0

магнітна проникність вакууму

ν

параметр зерна у тривимірній моделі

ξ

зведена СДВП; ξ=λ0D-1

θD

температура Дебая

ρ

питомий опір

арифметична сума

σ

електропровідність

електропровідність по поверхні

τ

час релаксації електронів

χ

коефіцієнт лінійного розширення

 

33