yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Наноелектроника (2 часть)

Вступ

 

Зміна електричного опору металевих плівок, коли вони деформуються шляхом прикладання зусилля уздовж і перпендикулярно до напрямку поверхні плівки, досліджувалася як теоретично [1 - 8], так і експериментально [3 – 5; 9; 10]. У цих працях  плівки складалися з одного шару металу, що був осаджений на неметалеву підкладку і для якого була застосована добре відома модель провідності Фукса-Зондгеймера (ФЗ) [11; 12]. З іншого боку, в літературі на даний момент майже не існує ніякого детального теоретичного вивчення

коефіцієнтів тензочутливості електричного опору двошарових тонких металевих плівок.

Метою цієї роботи було знаходження загальних співвідношень для поздовжнього і поперечного коефіцієнтів тензочутливості двошарових тонких металевих плівок, беручи до уваги вплив відбиття і заломлення електронів провідності на межі поділу шарів на опір плівки з точки зору теорії ФЗ. У наших розрахунках ми нехтували будь-якими ефектами теплового розширення. Також будуть чисельно досліджуватися зміни коефіцієнтів тензочутливості для випадку, коли тонкий верхній шар золота наносився на базовий шар срібла.

 

 

49