yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->Розмірні ефекти в гальваномагнітних властивостях

Наноелектроника (2 часть)

Розмірні ефекти в гальваномагнітних властивостях

 

2.1 Теоретичні основи

 

2.1.1 Транспортне рівняння Больцмана

 

Дія магнітного поля на вільні електрони проявляється в результаті дії сили Лоренца. Для цього у рівняння Больцмана повинен бути включений доданок

 

                                              (2.1)

 

для електрона, що переміщається зі швидкістю  у магнітному полі . Магнітне поле впливає на рух електронів і, отже, може розглядатися як джерело розсіювання. Відхилення від рівноважного розподілу електронів

 

                         .                        (2.2)

 

Додаючи до цього рівноважного розподілу [1]

 

                              ,                           (2.3)

 

отримуємо у наближенні часу релаксації рівняння Больцмана для електронів, на які діє магнітне і електричне поле. Воно зводиться до такого вигляду:

 

           .       (2.4)

 

Розв'язок для рівняння (2.4) має вигляд [1]

 

.   (2.5)

 

У загальному випадку мають місце такі варіанти  взаємодії орієнтації векторів  і  або конфігурації:

1.        Якщо  паралельне густині струму , говорять про поздовжню конфігурацію.

2.        та  (або електричне поле ) перпендикулярні і магнітне поле перпендикулярне до площини плівки, ця конфігурація відповідає класичному ефекту Холла.

3.         і  перпендикулярні, але магнітне поле розташовано у площині плівки (поперечна конфігурація).

Для зручності в наступних розділах дві конфігурації магнітного поля 2 і 3 позначені Bǀǀ і  відповідно.

 

 

4