yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->2.1 Поздовжній коефіцієнт тензочутливості

Наноелектроника (2 часть)

2.1 Поздовжній коефіцієнт тензочутливості

 

Розділивши обидві частини виразу (20) на поздовжню механічну деформацію dl/l, отримуємо

(23)

 

Викростовуючи (1), (8), (10), (11), (21) та (22), рівняття (23) можна переписати у вигляді

 

.(24)

 

Вважають [2; 3; 6; 16 - 19], що зміна коефіцієнта дзеркальністі електронів Р та коефіцієнта проходження електронів Q при деформації або дії температури незначна. Отже, похідні dlnF1/dlnl та dlnF2/dlnl можна записати у такому вигляді:

 

                                          (25)

                                  (26)

Якщо припустити правильність зонної меделі провідності металів, і що в експериментальному діапазоні число електронів провідності в одиниці об'єму не залежить від температури, отримуємо ρ0λ0 = const.

Таким чином, температурний коефіцієнт опору β0 масивного матеріалу визначається так:

 

                                                                                (27)

 

Використовуючи це співвідношення, можна легко встановити, що

 

                                                                                  (28)

 

Підставляючи (25), (26) і (28) в (24), отримуємо

 

(29)

 

Враховуючи згадані припущення, температурний коефіцієнт електричного опору двошарової металевої тонкої плівки має вигляд [20]:

                                         (30)

 

Це дозволяє записати таке співвідношення:

 

                                                    (31)

 

Беручи до уваги співвідношення (27), отримуємо загальний вираз для поздовжнього коефіцієнта тензочутливості двошарової тонкої металевої плівки:

 

 (32)

 

Цей вираз можна спростити до вигляду

 

 (33)

 

52