yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Наноелектроника (2 часть)

Розрахункові дані

 

Для числових розрахунків використовували двошарову модель Au/Ag. Для цієї моделі характерний дуже малий потенціальний бар’єр на межі поділу між шарами, тому ним можна знехтувати. Також відомо, що Au і Ag мають однакову кристалічну структуру. Тому внутрішній інтерфейс між шарами не сильно збільшує кількість дзеркальних відбиттів електронів провідності, а більшість із них проходять крізь інтерфейс. Крім того, можна припустити, що електрони провідності не можуть бути захоплені інтерфейсом, тобто ймовірністю дифузного розсіяння електронів провідності на межі поділу між шарами можна знехтувати. Тому коефіцієнти дзеркального відбиття параметрів дзеркальності відображення P12 та P21 наближаються до нуля, а коефіцієнт проходження межі поділу Q майже дорівнює одиниці. Коефіцієнти P10 та P20 повинні відповідати повній дзеркальності (P10 = 1) та повному розсіюванню (P20 = 0) відповідно. Використовуючи наведені значення коефіцієнтів

 

Рисунок Г.2 – Залежність зведеного температурного коефіцієнту поздовжнього (поперечного) коефіцієнту тензочутливості / та / від зведеної товщини k1 при різних значеннях k2 : ○ – 0; × – 0,01; Δ – 0,1

 

розсіювання та дані для βf із роботи [21] були розраховані залежності відношення / та / від зведеної товщини k1 при деяких значеннях k2 (k2 = 0,00, 0,01 і 0,10) для двошарових тонких металевих плівок. Результати наведені на рис. Г.2.

 

 

60