yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Інформаційні системи і технології у фінансах

Тема 1 Загальні положення інформаційних систем

1.2 Класифікація  інформаційних систем

1.4 Забезпечення інформаційних систем

1.5 Особливості  інформаційних систем

--- 1.6 Основні підходи при створенні інформаційних систем

--- 1.7 Принципи проектування інформаційних систем

--- 1.8 Етапи проектування інформаційних систем

Тема 2 Економічна інформація

--- 2.1 Поняття економічної інформації

--- 2.2 Властивості економічної інформації

---  

--- 2.3 Основні вимоги до  економічної інформації

--- 2.4 Види економічної інформації

2.5 Фіксування економічної інформації

--- 2.6 Структуризація економічної інформації

--- 2.6.1 Логічна структура даних

--- 2.6.2 Фізична структура даних

--- 2.6.3 Лінійні та нелінійні структурні дані

2.6.4 Ієрархічний метод класифікації інформації

2.7 Оцінювання економічної інформації

--- 2.7.1 Основні поняття теорії інформації

--- 2.7.2 Ентропія та інформація

2.7.3  Адекватність економічної інформації

2.8 Кодування економічної інформації

2.8.2 Методи кодування економічної інформації

2.8.3 Задачі кодування повідомлень

2.8.4 Методи контролю правильності заповнення і переносу даних з первинних документів

2.9 Категорії класифікаторів, порядок їх розроблення, упровадження та ведення

2.9.2 Класифікатори економічної інформації

2.9.3 Розроблення та ведення класифікаторів

2.9.4 Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації

2.9.5 Науково-методичні основи класифікації та кодування ТЕІ

2.11 Графічне кодування

Тема 3 Створення та склад автоматизованого банку даних (АБД)

--- 3.1 Передумови створення та основні переваги баз даних (БД)

--- 3.2 Поняття і класифікація автоматизованого банку даних (АБД)

--- 3.3 Склад автоматизованого банку даних (АБД)

3.4 Типи моделей даних

3.6 Створення оптимальної моделі баз даних

3.7 Поняття сховища даних та основи його створення

3.8 Використання баз даних у мережах

3.8.2 Архітектура локальних мереж

3.8.3 Технологічні особливості використання БД у мережах

Тема 4 Інформаційні системи і технології у банківській справі

4.2 Структура та характеристика складових частин автоматизованої банківської системи

4.3 Види організації систем міжбанківських розрахунків

Залежно від режиму функціонування кореспондентського рахунку розрізняють дві системи міжбанківських розрахунків:

4.4 Завдання, функції, структура та архітектура системи електроннх платежів (СЕП)

4.5 Принципи функціонування, типи файлів обміну та маршрутизація платежів в системі електроних платежів Національного банку України

4.6 Архітектура системи електронних міжбанківських переказів (СЕМП) НБУ

4.7 Моделі управління кореспондетськими рахунками комерційних банків у системі електронних платежів

4.8 Електронна пошта Національного банку України як засіб електронного обміну в банківській системі України

4.9 Системи обміну фінансовими документами між клієнтом та банком

4.10 Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна мережа SWIFT

Тема 5 Інформаційні системи  в інших фінансових установах

--- 5.1 Автоматизована система фінансових розрахунків

--- 5.1.1 Призначення та особливості побудови системи

5.1.2 Структура АСФР і характеристика її підсистем

5.1.3 Технологія розв'язання задач АСФР у центральних і місцевих фінансових органах

5.2 Автоматизація обробки інформації у податковій системі

Загальна характеристика АІС «ПОДАТКИ»

5.2.3 Зовнішньоінформаційні зв’язки

--- 5.2.4 Напрямки вдосконалення інформатизації податкової системи України

--- 5.3 Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні

--- 5.3.1 Призначення і мета створення системи

--- 5.3.2 Структура АІС «СТРАХУВАННЯ»

5.3.3 Склад і структура функціональної і забезпечувальної частин АІС «СТРАХУВАННЯ»

5.4 Інформаційні системи у статистиці

5.5 Системи підтримки прийняття рішень

5.6 Виконавчі інформаційні системи (ВІС)

5.7 Корпоративні інформаційні системи (КІС)

5.8 Автоматизація діяльності на фондовому ринку

5.9 Розвиток інформаційних систем і технологій у діяльності кредитних спілок

Список рекомендованої літератури

 

1