yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Психологія->Содержание->3.4. Виникнення та історичний розвиток

Общая психология

3.4. Виникнення та історичний розвиток

людської свідомості

З розвитком наук, особливо історії та біології, поступово фор

мувалися погляди на походження людини та її свідомість.

Найважливішою передумовою для виникнення людської

свідомості було своєрідне ускладнення умов життя, в яких жили

людиноподібні істоти — антропоїди. Під впливом умов життя цен

тральна нервова система у них стала набагато складнішою струк

турно та функціонально. У великих півкулях головного мозку по

ступово розвивалися тім’яні, скроневі й особливо чолові долі, які

здійснювали вищі пристосувальні функції. Надто помітно розви

нулися вони у людини під впливом праці. Про це свідчить те, що

у мавпи чолові долі становлять 0,4 відсотка великих півкуль,

у орангутанга та шимпанзе — 3,4, а у людини — 10 відсотків.

У процесі біологічного етапу розвитку психіки виникли пере

думови для появи вищих, специфічно людських форм психіки —

свідомості. Знання біологічного етапу розвитку психіки як пе

редісторії людської свідомості дає можливість науково пояснити

її виникнення.

Протягом історичного розвитку в різних видах діяльності

у людини поступово формувалися специфічно людська, свідомо

спрямовувана пізнавальна діяльність, уява, людські почуття та

якості волі, різноманітні психічні властивості, які істотно

відрізняються від інстинктивної психічної діяльності тварини.

 

 

47

 

 

 

С.Д. Максименко «Загальна психологія»

 

Праця, суспільний спосіб життя — ось основні передумови істо

ричного розвитку людської свідомості як вищої форми психіки,

в якій виявляється ставлення людини до свого середовища, здат

ність змінювати природу, пристосовувати її до своїх потреб. Цих

особливостей психіки у тварин немає. Вони не виокремлюють себе

з навколишнього середовища, пасивно пристосовуються до нового.

Знання умов виникнення та розвитку свідомості у людини

має велике значення для її формування.

 

Ключові поняття теми

Подразливість, чутливість, тропізм, інстинкт, інтелек

туальна поведінка, свідома діяльність, дифузна нервова система,

ганглієва нервова система, трубчаста нервова система.

 

Формалізована структура змісту теми

Інформаційний зміст теми: еволюція психіки на всіх етапах

розвитку живих істот.

 

17