yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Психологія->Содержание->17.4. Фізіологічне підґрунтя темпераменту

Общая психология

17.4. Фізіологічне підґрунтя темпераменту

Вчення І. Павлова про типи нервової системи та вищої нерво

вої діяльності внесло істотні зміни в наукове розуміння темпера

менту. Поєднання різного ступеня сили, врівноваженості та рух

ливості процесів збудження та гальмування дало підставу вио

кремити чотири основні типи нервової системи.

1. Сильний, врівноважений, але рухливий — жвавий тип.

2. Сильний, врівноважений, але інертний — спокійний, але

малорухливий тип.

3. Сильний, неврівноважений з переважанням збудження над

гальмуванням — збудливий, нестриманий тип.

4. Слабкий тип.

Окреслену типологію нервової системи І. Павлов пов’язував з

темпераментом. Користуючись термінологією темпераментів

Гіппократа, він писав, що сангвінік — палкий, врівноважений,

продуктивний тип, але лише тоді, коли у нього є багато цікавих

справ, які його збуджують. Флегматик — врівноважений, напо

 

241

 

 

 

С.Д. Максименко «Загальна психологія»

 

легливий, продуктивний працівник. Холерик — яскраво бойовий

тип, задерикуватий, легко й швидко збуджується. Меланхолік

помітно гальмівний тип нервової системи, для представників

якого кожне явище в житті стає гальмівним агентом, він не

довірливий, в усьому бачить погане, небезпечне.

Холеричний і меланхолійний темпераменти І. Павлов розгля

дав як крайні, в яких несприятливі ситуації та умови життя мо

жуть викликати психопатологічні прояви — неврастенію у холе

рика та істерію у меланхоліка. У золотій середині, за виразом

І. Павлова, стоять сангвінічний та флегматичний темпераменти,

їх врівноваженість є проявом здорової, по справжньому життє

здатної нервової системи.

Однак пояснювати природу темпераменту з позицій типо

логічних особливостей нервової системи недостатньо. Центральна

нервова система функціонує у взаємозв’язку з ендокринною та гу

моральною системами організму. Гіпофункція щитовидної залози,

наприклад, спричинює млявість, монотонність рухів, а гіпер

функція мозкового придатка викликає зниження імпульсивності,

уповільнення рухової реакції. Діяльність статевих залоз — статеве

дозрівання, старіння, кастрація — помітно позначається на

функціях усього організму, у тому числі й на особливостях темпе

раменту. Молодецтво підлітків, їхні невмотивовані вчинки — це

динамічні прояви темпераменту під впливом статевого дозрівання.

 

 

83