yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Організація баз даних і знань

1 Основи проектування реляційних баз даних

--- 1.1 Інформаційні системи з базами даних

--- 1.1.1 Інформація й дані

1.1.2 Інформаційні системи

1.1.3 Ітераційна процедура побудови ІС

1.1.4 Основні підходи до обробки інформації в автоматизованих ІС

1.1.5 Концепція баз даних

1.1.6 Системи керування базами даних

1.1.7 Поняття про моделі даних

1.2 Предметна область БД та її моделі

1.2.2 Інформаційна модель ПО БД

1.2.3 Функціональна модель ПО БД

1.2.4 Процес проектування БД

1.3 Реляційна модель даних

1.3.2 Поняття функціональної залежності в даних

1.3.3 Нормальні форми відношень. Створення логічної моделі реляційної БД

1.3.4 Алгоритм методу декомпозиції відношення

1.3.5 Методи проектування на основі синтезу відношення

2 Введення в структуровану мову запитів - SQL

--- 2.1 Елементи мови SQL

--- 2.2 Припустимі типи даних

2.3 Оператори SQL

2.4 Використання імен кореляції (аліасів, псевдонімів)

2.5 Вбудовані функції

2.6 Використання підзапитів

2.7 Використання об'єднання, перетинання й різниці

2.8 Синтаксис оператора вибірки даних (SELECT). BNF-нотація

2.9 Порядок виконання оператора SELECT

2.10 Реалізація реляційної алгебри засобами оператора SELECT (Реляційна повнота SQL)

3 Основи проектування додатків баз даних

--- 3.1 Функціональна модель ODBC

--- 3.1.1 Основа ODBC

--- 3.1.2 Архітектура ODBC

1.3.3 Співвідношення стандарту ODBC і стандарту інтерфейсу рівня викликів (CLI)

1.3.4 Функції ODBC API

3.1.4 Схема доступу до джерела даних з використанням ODBC API

3.2 Об'єктна модель OLE DB

3.2.2 Створення результуючого набору

3.2.3 Об'єкти TRANSACTION

3.3 Реалізація доступу до БД у середовищі DELPHI

3.3.2 Набори даних

3.3.3 Класи бібліотеки VCL

3.3.5 Класи компонентів керування даними

3.3.6 Події, які ініціюються  для наборів даних

3.4 Проектування модулів додатків

3.4.2 Визначення функцій

3.4.3 Відображення функцій у модулі

4 VBA відкритий інтерфейс доступу до баз даних – ODBC

--- 4.1 Структура модуля. Вікно проекту й Вікно коду

--- 4.2 Типи даних

4.3 Оголошення

4.4 Правила іменування

--- 4.5 Оператори

--- 4.5.1 Оператори й рядки

--- 4.5.2 Оператор коментарю

--- 4.5.3 Оператор присвоювання

--- 4.5.4 Керуючі оператори

--- 4.5.5 Оператор вибору Select Case

4.5.6 Цикл Do...Loop

4.5.7 Цикл For Each...Next

4.6 Операції

4.6.1 Математичні функції

4.6.2 Робота з рядками

4.6.3 Робота з датами й часом

4.7 Опис і створення процедур

--- 4.7.1 Класифікація процедур

--- 4.7.2 Синтаксис процедур і функцій

4.8 Написання надійних програм

4.9 Мистецтво налагодження

4.10 Доказ правильності програм

 

1