yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Організація баз даних і знань

1.3.4 Функції ODBC API

Всі функції ODBC API умовно можна поділити на чотири групи:

·      основні функції ODBC, що забезпечують взаємодію з джерелом даних;

·      функції установки (setup DLL);

·      функції інсталяції (installer DLL) ODBC і джерел даних;

·      функції перетворення даних (translation DLL), які викликаються при передачі даних від драйвера до джерела даних або назад.

Оголошення всіх функцій і використовуваних ними типів даних утримуються в заголовних файлах. Група основних функцій ODBC API розбита на три рівні: функції ядра ODBC; функції 1 рівня; функції 2 рівня.

Кожен ODBC-драйвер специфікується як драйвер, що підтримує певний рівень функцій ODBC API.

У таблиці 3.1 поданий список основних функцій ODBC API.

Група функцій установки (setup DLL) поєднує функції, призначені для конфігурування драйверів і джерел даних:

·           ConfigDriver       виконує установку або видалення драйвера;

·           ConfigDSN         виконує додавання, зміну або видалення джерела даних;

·           ConfigTranslator повертає використовувані за замовчуванням опції перетворення.

 

Таблиця 3.1 –Основні функції ODBC API

 

Функція

Опис

1

2

З'єднання із джерелом даних

SQLAllocHandle

Одержує ідентифікатор (дескриптор) середовища, з'єднання або оператора, або дескриптор додатка

SQLConnect

 

З'єднання із джерелом даних по DSN, імені й паролю користувача

SQLDriverConnect

З'єднання із джерелом даних по зазначеному рядку з'єднання або за допомогою відображуваного діалогу для інтерактивного уведення параметрів з'єднання

SQLBrowseConnect

 

Послідовно запитує атрибути з'єднання й установлює допустимі значення атрибута. Після специфікації значення для кожного необхідного атрибута з'єднання функція виконує з'єднання із джерелом даних

Одержання інформації про драйвери й про джерела даних

SQLDataSources

 

Повертає список доступних джерел даних

SQLDrivers

Повертає список установлених драйверів та їхні атрибути

SQLGetInfo

Повертає інформацію про зазначений драйвер й джерело даних

 

Продовження таблиці 3.1

 

1

2

SQLGetFunctions           

Повертає функції, які підтримуються використовуваним драйвером

SQLGetTypeInfo

Повертає інформацію про підтримувані типи даних

Зміна атрибутів драйверів й одержання інформації про атрибути драйверів

SQLSetConnectAttr

Установлює атрибути з'єднання

SQLGetConnectAttr

Повертає значення атрибута з'єднання

SQLSetEnvAttr

Установлює атрибути середовища

SQLGetEnvAttr

Повертає значення атрибута середовища

SQLSetStmtAttr

Установлює атрибути оператора

SQLGetStmtAttr

Повертає значення атрибута оператора

 

Група функцій інсталяції (installer DLL) поєднує функції, призначені для установки ODBC і конфігурування джерел даних.

Установка ODBC

·      SQLConfigDriver завантажує setup DLL для конкретного драйвера;

·      SQLGetInstalledDrivers   повертає список установлених драйверів;

·      SQLInstallDriverEx          додає до реєстру дані про драйвер;

·      SQLInstallDriverManager            повертає каталог, призначений для менеджера драйверів;

·      SQLInstallerError  повертає інформацію про помилку виконання функції інсталяції;

·      SQLInstallTranslatorEx    додає до реєстру дані про транслятор;

·      SQLRemoveDriver           видаляє з реєстру дані про драйвер;

·      SQLRemoveDriverManager         змінює або видаляє дані про базові компоненти ODBC з реєстру;

·      SQLRemoveTranslator     видаляє з реєстру дані про транслятор.

Конфігурування джерел даних:

·      SQLConfigDataSource     викликає setup DLL для конкретного драйвера;

·      SQLCreateDataSource     відображає діалог для додавання джерела даних;

·      SQLGetConfigMode                    запитує режим конфігурації, що дозволяє визначити, де в реєстрі Windows шукати секцію ODBC.INI. ;

·      SQLGetPrivateProfileString         записує значення до реєстру;

·      SQLGetTranslator показує діалог для вибору транслятора;

·      SQLManageDataSources  відображає діалог для конфігурування драйверів і джерел даних;

·      SQLReadFileDSN            читає інформацію про DSN з файлу;

·      SQLRemoveDefaultDataSource  видаляє джерело даних за замовчуванням;

·      SQLRemoveDSNFromIni            видаляє джерело даних;

·      SQLSetConfigMode                    установлює режим конфігурації, що вказує, де в реєстрі буде використатися вхід ODBC.INI;

·      SQLValidDSN      перевіряє правильність і’мя джерела даних;

·      SQLWriteDSNToIni         додає джерело даних;

·      SQLWriteFileDSN           записує інформацію про DSN у файл;

·      SQLWritePrivateProfileString      запитує значення з реєстру Windows.

 

30