yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->3.4.3 Відображення функцій у модулі

Організація баз даних і знань

3.4.3 Відображення функцій у модулі

Одним із основних завдань проектування модулів додатків є побудова відображення функцій у модулі. Під час вирішення цього завдання розробник БД повинен акцентувати увагу на структурі БД, що становить основу додатка.

Як правило, вирішення завдання відображення функцій у модулі виконується в чотири етапи:

1.    Аналіз роботи функції.

2.    Побудова моделі сутностей, що підтримує ці функції.

3.    Початок проектування фізичної структури зі створення схеми, що підтримує розроблену модель сутностей.

4.    Завершення проектування розробленням специфікацій модулів, які реалізують функції на запропонованій схемі БД.

Із запропонованого вище підходу видно, як тісно переплітаються у процесі проектування процеси розроблення фізичної моделі БД і специфікацій модулів додатків. Таким чином, якщо розробником був розроблений чорновий варіант фізичної моделі БД по алгоритмах, розглянутий нами в попередніх лекціях, то на цьому етапі він повинен бути адаптований до реалізації функцій й, можливо, до певної мірі перероблений.

При відображенні функцій у модулі необхідно отримати схему, що ставить у відповідність кожної функції певний модуль.

Розглянемо нашу БД, що містить інформацію про співробітників, відділи й проекти організації. Припустимо, вона буде підтримувати бізнес-функцію "Керування проектами в організації". Функціональна модель ПО БД у термінах ієрархії функцій наведена на рис. 3.7, а на рис. 3.8 наведений перелік функцій керування проектами в організації.

Завдання полягає у відображенні функцій з переліку на рис. 3.8 у перелік модулів. Спочатку з переліку функцій повинні бути вилучені ті функції, які не будуть підтримуватися додатком БД. Розробник довідається в керівника проекту, що в додатку БД не будуть підтримуватися такі функції:

·      призначити куратора проекту; сповістити керівників підрозділів;

·      сповістити співробітників; зібрати нараду;

·      приступити до виконання; скласти список робіт;

·      визначити обсяг робіт; визначити вартість робіт;

Рис. 3.7 - Ієрархія бізнес-функції "Керування проектами в організації

 

 

Рис. 3.8 - Перелік функції керування проектами в організації

 

·      визначити час робіт; визначити виробничі потужності;

·      розподілити виробничі потужності; розподілити роботи між співробітниками;

·      контролювати хід виконання проекту.

Таким чином, буде отриманий перелік функцій, що показаний у лівій колонці таблиці 3.2. Цьому переліку функцій повинен бути поставлений у відповідність перелік модулів додатка БД.

Керівник проекту передав розробникові БД характеристику додатки БД по керуванню виконанням проектів в організації. Цей додаток буде займатися обліком виконуваних і виконаних проектів в організації.

Розробник БД повинен встановити відображення функцій у модулі, як показано на рис. 3.9.

Наведений приклад показує загальний принцип побудови відображення бізнес-функцій у модулі.

 

Таблиця 3.2 – Переліки функцій і модулів

 

Функції

Модуль

Призначити керівника проекту

Уведення інформації про проект

Визначити бюджет проекту

Уведення інформації про співробітників

Визначити список підрозділів

Пошук інформації про співробітників

Визначити список співробітників

Пошук інформації про проекти

Виконувати проект

Генерація звіту про виконані проекти

Здати проект

Генерація звіту про виконувані проекти

 

 

 

Рисунок 3.9 – Відображення функції в модулі

 

 

 

42