yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Організація баз даних і знань

4.3 Оголошення

Оголошення можна давати на двох рівнях - модуля й процедури. На рівні модуля розділ оголошень іде першим й автоматично відокремлюється рискою від розділу методів. На рівні процедури оголошення й оператори можуть бути перемішані, потрібно лише щоб оголошення змінної передувало її використанню. Хорошим тоном вважається й у процедурах мати два чітко виділених розділи й всі оголошення розміщувати на початку процедури, так, щоб вони передували виконанню частини процедури - розділу операторів.

Давайте чітко виділимо основні частини розділу оголошень:

·                     Розділ опцій.

·                     Розділ констант.

·                     Розділ типів.

·                     Розділ змінних.

·                     Розділ Declare.

Розділ опцій. Опції є вказівками для транслятора. Вони можуть задаватися тільки на рівні модуля й повинні починати розділ оголошень. Опції задаються ключовим словом Option, після якого йде ім'я опції і можливо параметри. Перерахуємо їх складові:

·       Explicit - при її вказівці транслятор вимагає, щоб всі змінні модуля були явно описані. Необхідно включити цю опцію раз і назавжди в опціях Редактора VBA;

·       Base - ця опція має два значення: 0 і 1, що вказують нижню межу індексу масивів, що задає за замовчуванням. Правильно не користуватися цією опцією, а самому й завжди вказувати нижню межу.

·       Private - цю опцію досить помістити в один з модулів проекту, зазвичай у головний модуль проекту, що неявно завжди виділяється програмістом. При її завданні проект робиться закритим і недоступний для інших проектів у системі документів;

·       Compare - опція показує транслятору, як він повинен виконувати порівняння рядків у процедурах модуля. Параметр опції може брати одне із трьох можливих значень:          {Binary | Text | DataBase}

Розділи констант, типів і змінних

Рекомендується створювати такі розділи, які будуть відокремлюватись коментарями один від іншого. Бажано, щоб ці розділи йшли в описаному нами порядку. Тоді вже оголошені константи будуть з'являтися при описі меж масивів, типи змінних будуть передувати оголошенню самих змінних.

Для констант і типів ключові слова Const й Type однозначно визначають описуваний об'єкт. Для змінних ключові слова можуть бути різними. Помітимо, що для змінних рівня модуля не доцільно використовувати ключове слово Dim, краще використовувати специфікатори Public або Private, що явно вказують область дії змінної.

Const має на увазі, що оголошена величина залишається незмінною. Синтаксис

Const Ім’яСталоїВеличини = Значення

Змінні, оголошені за допомогою службового слова Global, можуть адресуватися у будь-якому місці коду програми.

Global Ім’яГлобальноїВеличини As ТипДаних

Розділ Declare

Цей розділ з'являється в тих випадках, коли модулі проекту використовують бібліотеки, що приєднують динамічно, - DLL. Якщо DLL має бібліотеку типів TypeLib і вона доступна проекту, то немає необхідності описувати компоненти бібліотеки, вони будуть знайдені автоматично. Але якщо TypeLib недоступна або не визначена, то в цій ситуації кожна з функцій і процедур бібліотеки, яка викликається в модулі, повинна бути попередньо описана спеціальним оператором Declare. Розглянемо його синтаксис:

[Public | Private] Declare {Sub | Function} ім'я Lib "ім'я_бібліотеки" _

[Alias "псевдонім"] [([параметри])] [As що повертає_тип]

У ньому указується ім'я бібліотеки, ім'я процедури або функції, можливий псевдонім, параметри й значення функцій, яке повертається.

 

44