yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Організація баз даних і знань

4.5.6 Цикл Do...Loop

Повторює блок операторів, поки задана умова є істиною або поки вона не стане істиною.

Синтаксис. Є чотири варіанти синтаксису цього циклу. У двох перших варіантах умова перевіряється на початку циклу:

Do [{While | Until} умова]

тіло циклу

Loop

В інших двох варіантах умова перевіряється наприкінці циклу:

Do

тіло циклу

Loop [{While | Until} умова]

Тут умова є числовим або строковим виразом зі значеннями True або False. Взагалі вона є необов'язковою. Значення Null умови трактується як False. Тіло циклу - це послідовність операторів, що буде виконуватися, поки умова залишається істиною, якщо перед ним стоїть ключове слово While або поки воно залишається помилковим - у варіантах циклу із ключовим словом Until.

Цикл While...Wend

Повторює виконання послідовності операторів, поки задана умова не стане помилковою.

Синтаксис:

While          умова

тіло циклу

Wend

Тут умова й тіло циклу такі самі, як і для циклу Do…Loop... Тільки для цього виду циклу не передбачений оператор виходу Exit. Фактично цикл While…Wend-окремий випадок циклу Do…Loop-залишений у мові для сумісності з попередніми версіями.

 

46