yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Організація баз даних і знань

4.5.7 Цикл For Each...Next

Повторює задану послідовність операторів для кожного елемента масиву або набору.

Синтаксис:

For Each елемент In група

тіло циклу

Next [елемент]

Тут елемент - змінна, яка виступає як значення елемента колекцій або масиву. Для колекцій елемент може бути змінної типу Variant, змінної типу Object або змінної (об'єктом) деякого класу. У випадку циклу по масиву елемент зобов'язаний бути змінного типу Variant. Група - це ім'я набору об'єктів (найчастіше це колекція об'єктів) або масиву, для елементів яких виконується цикл. Цикл не застосуємо для масивів, тип елементів яких визначений користувачем, тому що такі елементи не можуть бути значеннями змінної типу Variant. У таких масивах можна використовувати цикл виду For … Next... Тіло циклу - послідовність операторів, яка виконується для кожного елемента набору або масиву, - може містити оператори Exit For, що дозволяють перервати виконання циклу й передати керування операторові, що випливає за Next (звичайно такий вихід відбувається при виконанні деякої умови, що перевіряє в операторі If…Then…Else)... Указувати змінну елемент після ключового слова Next не обов'язково, але бажано.

 

47