yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Організація баз даних і знань

4.6 Операції

У будь-якій мові програмування припустимі вирази. Потрібно вміти виражатися коректно. Вирази будуються зі змінних, констант, вбудованих функцій з використанням знаків операцій і дужок. Запис виразів задає правило (алгоритм) обчислення його значення і його типу. Природно, що тип і значення всіх його змінних повинні бути визначені до моменту обчислення виразу. Мови програмування розрізняються між собою тим, до якого ступеня вони допускають автоматичне перетворення типів даних у процесі обчислення виразу. Серед вбудованих функцій є велика кількість функцій, призначених для явного перетворення типів, що дозволяє програмувати в кращих традиціях надійних мов програмування, не довіряючи неявним перетворенням.

Якщо вирази містять операції різних категорій, то першими виконуються арифметичні операції, потім, операції порівняння й останніми - логічні.

Всі операції порівняння мають той самий пріоритет. Арифметичні й логічні операції виконуються відповідно до зазначеного пріоритету.

Дужки дозволяють змінити зазначений порядок обчислень виразу, оскільки вирази в дужках мають найвищий пріоритет й обчислюються першими. Усередині дужок діє звичайний порядок обчислення.

Операція конкатенації не є арифметичною, але тільки вона з'явиться у вираженні, відразу виконується після всіх арифметичних операцій, але до обчислення операцій порівняння.

Розглянемо основні вбудовані математичні функції.

 

48