yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->4.6.1 Математичні функції

Організація баз даних і знань

4.6.1 Математичні функції

Набір математичних функцій VBA досить стандартний. Перелічимо їх з короткими поясненнями:

·       Abs(число) - абсолютне значення числа.

·       Atn(число)- арктангенс (у радіанах) аргументу, що задає тангенс кута.

·       Cos(число) - косинус кута. Аргумент числа задає кут у радіанах.

·       Exp(число) - експонента, тобто результат зведення числа e (підстава натуральних логарифмів) у зазначений ступінь.

·       Log(число) - натуральний логарифм числа.

·    Rnd[(число)] - результат представляє рівномірно розподілене випадкове число в інтервалі [0 - 1]. Якщо аргумент числа не заданий або більше нуля, то породжується чергове випадкове число, якщо він дорівнює 0, то результатом буде попереднє випадкове число, а якщо число менше нуля, то будь-який породжує те саме число, обумовлене аргументом. Помітимо, для формування значення випадкових чисел використовується таймер.

·                     Sgn(число) - знак числа (якщо число більше нуля - 1, дорівнює нулю - 0, менше нуля - -1).

·                     Sin(число) - синус кута. Аргумент число задає кут у радіанах.

·                     Sqr(число) - квадратний корінь.

·                     Tan(число) - тангенс кута. Аргумент число задає кут у радіанах.

У всіх цих описах під аргументом функції числа розуміються числові вирази.

 

49