yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Организация баз данных

Вступ.

УВЕДЕННЯ в теоретичну частину

1.1 ПРОЕКТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ І ПРИКЛАДЕНЬ

Етапи проектування баз даних.

1.1.2 Інформаційне моделювання предметних областей

Далі розглянемо етапи інформаційного моделювання ПО.

1.1.3 Моделі даних алгоритмічних мов і СУБД

1.1.4 Моделі збереження даних у СУБД

1.1.5 Мети проектування БД

1.1.6 Методи проектування рвляційних баз даних

1.1.6.2 Проектування структур реляційних баз даних з використанням концепції' функціональних залежностей

Нормальні форми відношень

Алгоритм декомпозиції:

Особливі випадки діаграм ФЗ і декомпозиція без утрат

Порівняльна характеристика двох методів проектування БД і методика їхнього спільного застосування.

1.1.7 Теоретичні мови запитів і реляційна "алгебра

1.1.8 Основи структурованої мови запитів (SQL) у прикладах

1.1.9 Основи розробки прикладень систем баз даних

--- 1.1.9.1 Формулювання мети і задач прикладень. Визначення бізнесу-логіки й обмежень на дані

--- Забезпечення надійності функціонування прикладень баз даних

1.1.9.2 Засоби розробки і СУБД, використовувані при організації БД

Внесення змін у НД.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

1