ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Висновки до розділу 2

Організація і тактика слідчих дій при розслідуванніІ злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі

Висновки до розділу 2

 

1. Криміналістичним забезпеченням розслідування злочинів є створення належних умов для якісного його провадження з використанням досягнень науки криміналістики. Виходячи з цього, під криміналістичним забезпеченням досудового розслідування злочинів в УВП необхідно розуміти створення з метою виконання його завдань належних організаційно-управлінських, техніко- і тактико-криміналістичних умов.

2. Тактико-криміналістичним забезпеченням досудового розслідування злочинів в УВП є обрання і застосування оптимальних тактичних прийомів та їх комбінацій, окремих слідчих дій або їх систем (операцій) відповідно до особливостей розслідування злочинів засуджених. Практично воно організовується шляхом планування розслідування злочину, підготовки і проведення окремих слідчих дій.

3. Тактико-криміналістичне забезпечення слідчих дій відповідає загальним положенням організації розслідування злочину – створення у розрахунку на певну ситуацію оптимальних умов для використання доцільних тактичних прийомів з метою одержання, перевірки і застосування фактичних даних і встановлення істини. Воно повинно здійснюватись в правовому, етичному і психологічному аспектах з урахуванням кола негативних і позитивних обставин, які впливають на підготовку і проведення слідчих дій в УВП.

4. Правовий аспект тактики слідчих дій при розслідуванні злочинів засуджених передбачає дотримання при підготовці та проведенні слідчих дій в УВП вимог Конституції України, КПК України, КВК України, нормативних актів ДДУзПВП. Змістом його є юридична застосовність таких тактичних прийомів, які відповідають вищевказаним законодавчим та відомчим нормативним актам.

5. Етичними засадами тактики слідчих дій є вимоги суспільної моралі, яких повинна дотримуватись особа, яка здійснює розслідування злочину. Відповідати вимогам моралі та етики повинні не лише тактичні прийоми, але й процес їх застосування.

6. Обов’язковою умовою належної організації підготовки і тактично правильного проведення слідчих дій в УВП є чітке дотримання законності, етичних норм щодо учасників слідчих дій, психологічна витримка осіб, які провадять досудове розслідування, врахування особливостей психіки засуджених та діяльності УВП, вміло побудована система тактичних прийомів, які реалізуються в рамках слідчих дій, використання допомоги психолога та працівників соціально-психологічної служби. Комплексний правовий та етико-психологічний підхід до організації підготовки і тактично правильного проведення слідчих дій в УВП повинен застосовуватись для вирішення всіх тактико-криміналістичних проблем при розслідуванні злочинів засуджених.

7. Шляхами вдосконалення організації і тактики слідчих дій при розслідуванні злочинів засуджених є: а) точне і неухильне дотримання та вдосконалення законодавства України, зокрема кримінального, кримінально-процесуального і кримінально-виконавчого та відомчих нормативних актів ДДУзПВП; б) здійснення розслідування злочину в цілому, підготовки і проведення кожної слідчої дії за принципом повноти застосування криміналістичних прийомів; в) впровадження новітніх і широке використання традиційних техніко-криміналістичних засобів і методів, наукова достовірність яких доведена, а їх застосування у повному обсязі забезпечить захист прав та законних інтересів учасників розслідування; г) забезпечення законної, етичної і психологічно зразкової діяльності особи, яка здійснює розслідування злочинів засуджених; д) поєднання підготовки, проведення і застосування результатів слідчих дій з оперативно-розшуковими заходами.

 

 

 

10