ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Висновки до розділу 1

Організація і тактика слідчих дій при розслідуванніІ злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі

Висновки до розділу 1

 

1. Криміналістична тактика має тривалу історію розвитку і охоплює весь період знань про злочинність. Вивчення пам’яток права, спеціальних наукових джерел, зокрема монографій, навчальних і практичних посібників, підручників з криміналістики, дозволяють виділити два основні етапи у її розвитку: а) виникнення і становлення криміналістичної тактики;                      б) формування і вдосконалення криміналістичної тактики.

2. Для впорядкованого вивчення історії розвитку криміналістичної тактики та її основних елементів на етапі її формування і вдосконалення, пропонується така періодизація: а) зародження криміналістичної тактики як однієї з складових зростаючого масиву криміналістичних положень та правил  (з другої половини ХІХ ст. до середини 30-х років ХХ ст.); б) розробка наукових основ криміналістичної тактики – формування учення про її предмет, слідчу версію, планування розслідування, тактику окремих слідчих дій              (з середини 30-х років ХХ ст. до середини 60-х років ХХ ст.); в) інтенсифікація та поглиблення наукових досліджень проблем предмета криміналістичної тактики, тактичних операцій і комбінацій, слідчих ситуацій, тактики слідчих дій (з середини 60-х років ХХ ст. дотепер).

Узагальнення великого емпіричного матеріалу послужило базою для розробки наукових основ криміналістичної тактики та сприяло поглибленню наукових досліджень тактико-криміналістичних проблем, зокрема стосовно тактики слідчих дій.

Криміналістична тактика виникла і розвивається як частина, галузь науки криміналістики, невіддільна від неї за своїми предметом та завданнями.

3. Сучасні наукові концепції розвитку криміналістичної тактики стосуються усіх її елементів, основну увагу надають її поняттю та засобам.

Аналіз наукових позицій щодо поняття криміналістичної тактики дає можливість пропонувати таке її визначення в теоретичному аспекті:

– це галузь науки криміналістики, яка відповідає її засадам і загальним положенням, ґрунтується на досягненнях наукового розвитку, передової практики правоохоронної діяльності і є системою положень про наукові, законні та етичні прийоми збирання і використання доказів з метою розслідування та попередження злочинів.

Як практична діяльність криміналістична тактика полягає в організації і здійсненні розслідування злочинів шляхом розробки слідчих версій, планування розслідування, підготовки, проведення і застосування результатів слідчих дій. Така діяльність дозволяє не лише розкривати злочини, припиняти небезпечне продовження, але й пізнавати причини та умови їх вчинення.

Теорія криміналістичної тактики, вивчаючи цю практику і застосовуючи сучасні наукові досягнення, виробляє найбільш ефективні прийоми виконання практичних завдань і методики (правила та рекомендації) їх застосування.

4. Тактико-криміналістичним прийомом є найбільш раціональний і ефективний спосіб проведення слідчої дії, обраний на основі оцінки ситуації, за якої розслідування здійснюється. Практично застосовними можуть бути лише ті тактичні прийоми, які відповідають завданню розслідування злочину, науковим, законним і етичним вимогам до його здійснення, реальній слідчій ситуації, є безпечними.

5. Системою тактичних прийомів є слідча дія – один із головних засобів криміналістичної тактики. Наукові положення про тактику слідчої дії входять до особливої частини теорії криміналістичної тактики.

Враховуючи наукові підходи до поняття слідчої дії, можна пропонувати таке визначення цього засобу криміналістичної тактики:

– це система тактичних прийомів, що застосовуються відповідно до наукових, законних і етичних вимог для виконання тактичних завдань розслідування злочину шляхом одержання, перевірки і використання доказів.

6. Аналіз практики застосування тактичних прийомів, теоретичні дослідження пов’язаних із цим проблем, вироблення наукових правил і рекомендацій, застосування слідчих дій є одним з головних завдань сучасного розвитку криміналістичної тактики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6