yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Організація протиепідемічних заходів у надзвичайних ситуаціях

ДОДАТОК Б

(обов’язковий)

Сили і засоби, які використовуються для проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у військах

До складу санітарно-епідеміологічної служби входять Центр державного санітарно-епідеміологічного нагляду            ЗС України, регіональні та територіальні санітарно-епідеміологічні лабораторії і всі вони по вертикалі підпорядковані санітарно-епідеміологічному управлінню МО України. Санітарно-епідеміологічне управління у своєму складі має організаційно-методичний відділ (відділення збору і обробки інформації, організаційне відділення) і епідеміологічний та санітарно-гігієнічний відділи, які очолюють головні фахівці МО України.

Центр державного санітарно-епідеміологічного нагляду у своєму складі має:

- епідеміологічний відділ (епідеміологічне відділення; дезінфекційне відділення);

- санітарно-гігієнічний відділ (відділення гігієни харчування; відділення комунальної гігієни; гігієнічна лабораторія);

- мікробіологічний відділ (бактеріологічне відділення; відділення особливо небезпечних інфекцій; відділення аналізу імунобіологічних та діагностичних препаратів);

- відділ радіології та токсикології (токсикологічне відділення; токсикологічна лабораторія; лабораторія вимірювання фізичних факторів; радіологічне відділення);

- підрозділи забезпечення та віварій.

Санітарно-епідеміологічний загін (регіональний) у своєму складі має:

- організаційно-методичний відділ;

- епідеміологічний відділ (пересувне санітарно-епідеміологічне відділення; бактеріологічне відділення; відділення   особливо   небезпечних   інфекцій;   дезінфекційне

 

Продовження додатка Б

відділення; дезінфекційно-дератизаційне відділення; відділення санітарної обробки);

- санітарно-гігієнічний відділ (санітарно-гігієнічне відділення; радіаційно-токсикологічне відділення; санітарно-гігієнічна лабораторія; відділення санітарно-епідеміологічної розвідки);

- санітарно-контрольний пункт та підрозділи забезпечення.

Санітарно-епідеміологічний загін (територіальний) у своєму складі має відділення: епідеміологічне, пересувне санітарно-епідеміологічне, бактеріологічне, особливо небезпечних інфекцій, санітарно-гігієнічне, токсико-радіологічне, санітарно-епідеміологічної розвідки, дезінфекційно-дератизаційне, санітарної обробки, санітарно-контрольний пункт та відділення матеріально-технічного забезпечення.

Гарнізонна санітарно-епідеміологічна лабораторія у своєму штаті має: начальника лабораторії, лікаря-епідеміолога, радіолога, токсиколога, гігієніста та бактеріолога; лаборанта; санітарних інструкторів дезінфекторів та дозиметриста; водія-електрика, оператора ПЕОМ та санітарку.

Санітарно-епідеміологічний нагляд у ЗС України складається із загальних заходів, які проводяться медичною службою у вигляді медичного контролю та з кваліфікованих і спеціалізованих заходів, які проводяться санітарно-епідеміологічними закладами (установами) у залежності від рівня їх управління в системі протиепідемічного захисту.

І рівень. На медичну службу окремих частин, установ, закладів, поліклінік, госпіталів покладаються:

- своєчасна і повна доповідь про інфекційну захворюваність;

- організація і проведення активного виявлення, ізоляції та госпіталізації тих, хто захворів;

- безпосереднє здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду;

 

Продовження додатка Б

- виконання протиепідемічних заходів у осередках інфекційної захворюваності;

- дотримання протиепідемічного режиму у функціональних підрозділах і відділеннях медичних закладів.

ІІ рівень. На гарнізонні санітарно-епідеміологічні лабораторії покладаються:

- організація та здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду у військах і на території військових містечок, гарнізонів;

- аналітичні, методичні, контрольні функції.

ІІІ рівень. На територіальні санітарно-епідеміологічні загони покладаються:

- виконання аналітичної, організаційної, методичної функції у військах території (та СЕЛ гарнізону);

- здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду у плановому та вибірковому порядку з урахуванням виявленої в процесі збору інформації та аналізу епідемічної обстановки, необхідності в проведенні першочергових найбільш значних заходів;

- організація та проведення конкретних протиепідемічних заходів в осередках інфекційних захворювань (у тому числі й поодиноких але з несприятливим щодо можливості розповсюдження прогнозом);

- оцінка та адекватна реакція на зміни епідемічної ситуації серед різних категорій місцевого населення.

ІV рівень. На регіональні санітарно-епідеміологічні загони покладаються:

- виконання аналітичної, організаційної та методичної функції у військах регіону (а також у СЕЛ гарнізону та СЕЗ території);

- оперативне спостереження та контроль, виявлення першочергових найбільш значущих військових частин та територій, де на підставі епідеміологічного аналізу фонової епідеміологічної ситуації у військах та серед населення необхідно проводити протиепідемічні заходи;

Продовження додатка Б

- вибірковий особистий та інструментально-лабораторний контроль у військах території;

- безпосереднє виконання функцій у зв'язку із завданнями відділу особливо небезпечних інфекцій, токсико-радіологічної лабораторії, спеціалізованих відділень чи лабораторних підрозділів (вірусологічні та паразитологічні дослідження тощо).

V рівень. На Центр державного санітарного-епідеміологічного нагляду Збройних Сил України покладаються:

- аналітичні, методичні та організаційні функції (в основному в санітарно-епідеміологічних установах нижчих рівнів);

- встановлення порядку здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду;

- корекція роботи фахівців інших санітарно-епідеміологічних установ зі спеціальних питань;

- розроблення, впровадження в практику та контроль виконання нових системокорегуючих документів, які видаються наново за спеціальностями і напрямками оперативних (лабораторних) профілів, а також документів щодо покращання умов життя та побуту військ;

- узагальнення і впровадження у роботу військової ланки та фахівців санітарно-епідеміологічних установ передових, сучасних методів виконання аналітичних функцій та конкретних заходів;

- безпосередня організація та проведення санітарно-епідеміологічного нагляду в з'єднаннях, частинах та установах центрального підпорядкування;

- вибірковий, на основі аналізу, контроль виконання заходів у військах та гарнізонах;

- цілеспрямування проведення профілактичних та протиепідемічних заходів і контроль спеціалізованими оперативними та лабораторними підрозділами.

 

Продовження додатка Б

VІ рівень. Санітарно-епідеміологічне управління здійснює аналітичну, методичну, організаційну та контрольну функції відносно всіх рівнів, на яких відбувається проведення профілактичних та протиепідемічних заходів.

На воєнний час організаційно-штатна структура санітарно-епідеміологічних установ залишається фактично незмінною. Протиепідемічне забезпечення військ організується за територіальним принципом. Дещо змінюються завдання, які стоять перед санітарно-епідеміологічними установами.

Основними завданнями СЕЛ гарнізону у воєнний час є:

- проведення санітарно-епідеміологічної розвідки та спостереження;

- участь у проведенні бактеріологічної розвідки з проведенням специфічної індикації бактеріологічної зброї в скороченому обсязі;

- проведення поточних санітарно-гігієнічних та мікробіологічних досліджень;

- проведення експертизи води і продовольства на вміст радіоактивних і отруйних речовин;

- епідеміологічне обстеження осередків інфекційних захворювань в частинах та підрозділах району забезпечення з організацією заходів щодо їх локалізації і ліквідації;

- здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду за розташуванням, харчуванням, водопостачанням, лазнево-пральним обслуговуванням особового складу, а також за похованням загиблих в бою;

- здійснення контролю та методичної допомоги при проведенні протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів в частинах і підрозділах;

- організація і проведення повної санітарної обробки поранених та хворих військовослужбовців, які поступають до окремого медичного батальйону дивізії;

- надання методичної допомоги під час впровадження строго протиепідемічного режиму в окремому медичному батальйоні;

Продовження додатка Б

- здійснення епідеміологічного аналізу;

- організація і проведення протиепідемічних заходів.

На територіальні та регіональні СЕЗ у воєнний час покладаються такі завдання:

- вивчення санітарно-епідеміологічної обстановки у військах та в районі дій армії шляхом проведення санітарно-епідеміологічної розвідки і спостереження;

- здійснення всіх видів мікробіологічних та санітарно-гігієнічних досліджень, індикації бактеріологічної зброї у скороченому і повному обсязі;

- експертиза води та продовольства на радіоактивні та отруйні речовини;

- обстеження природних осередків інфекцій і розроблення заходів із недопущення зараження особового складу під час дії військ у районах природних осередків;

- участь у проведенні у військах режимно-обмежувальних заходів і ліквідації осередків особливо небезпечних інфекцій;

- проведення повної санітарної обробки особового складу за епідемічними показниками;

- організація і проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних заходів на окремих об'єктах;

- здійснення кваліфікованого санітарно-епідеміологічного нагляду за розташуванням, харчуванням, водопостачанням, за умовами військової праці особового складу та мешкання у військово-технічних об'єктах;

- забезпечення СЕЛ гарнізонів реактивами, діагностикумами, поживними середовищами та лабораторними тваринами;

- заміна СЕЛ гарнізонів, що вибули з ладу (маневр силами та засобами);

- контроль та надання допомоги військовій медичній службі у проведенні протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

До складу санітарно-епідеміологічних закладів на воєнний час  входять  санітарно-контрольні  пункти  (СКП),  основне

Продовження додатка Б

 завдання для яких - здійснення санітарно-епідеміологічного контролю за санітарним станом ешелонів і команд військовослужбовців, які рухаються залізничним або водним транспортом, а також по військово-автомобільних шляхах. СКП виконує функції протиепідемічних перешкод на шляхах пересування військ з метою попередження занесення інфекції у війська, або з військ - на територію країни.

Начальник СКП забезпечує:

- проведення санітарного огляду, а за необхідності - санітарної обробки особового складу ешелонів, які проходять через даний залізничний пункт;

- ізоляцію інфекційних хворих, затримання для обсервації осіб, які були в контакті з інфекційними хворими.

Під час бойових дій ефективна робота СКП забезпечує епідемічне благополуччя в діючій армії та в країні в цілому.

 

 

13