yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Аудит->Содержание->4.Професійна етика аудитора

Основи аудіту

4.Професійна етика аудитора

Кодекс професійної етики аудиторів України визначає вимоги щодо поведінки аудиторів у різних умовах проведення аудиту та надання аудиторських послуг. Цей документ детально роз'яснює застосування завдань і фундаментальних засад аудиту на практиці для багатьох типових ситуацій під час вирішення етичних конфліктів. Кодекс професійної етики аудиторів України складається з двох глав:   вступної із

6-ти розділів та Кодексу із 14-ти розділів. Національні нормативи аудиту і Кодекс професійної етики аудиторів України встановлюють основні принципи аудиту, правила надання аудиторських послуг, фундаментальні засади аудиторської етики. Відповідно до цих документів принципи аудиту можна поділити на дві групи: методологічні та принципи професійної етики.

Методологічні принципи :

·        планування аудиту;

·        обґрунтованість оцінки значущості аудиторських свідоцтв, а також системи внутрішнього контролю;

·        визначення критеріїв суттєвості й достовірності;

·        дотримання методики і техніки аудиту, оцінювання ризиків та вибору даних;

·        аналіз інформацій і формування висновків;

·        відповідальність за результати аудиту;

·        повне інформування клієнта.

Кодекс професійної етики аудиторів визначає принципи етики аудитора.

          Вірогідність. Суспільство потребує достовірної інформації.

          Професіоналізм. Роботодавці - клієнти та інші зацікавлені сторони визначають рівень фахової підготовки аудиторів.

          Якість послуг . Аудит і аудиторські послуги повинні здійснюватись у суворій відповідності із чинним законодавством та нормативними актами.

          Довіра. Роботодавці-клієнти, інші зацікавлені сторони можуть бути  впевнені в тому, що аудитор ніколи не порушить професійної етики і дотримуватиметься її протягом усієї практики.

          Фундаментальні засади етики:

—   неупередженість;

—   об¢єктивність;

—   професійна незалежність;

—   конфіденційність;

—   професійна поведінка.

Найважливіші принципи професійної етики такі.

    1. Об'єктивність і незалежність. Виконуючи свої професійні обов'язки,       аудитори повинні зберігати об'єктивність та не допускати зіткнення інтересів. Вони мають бути незалежними формально і фактично.

    2. Чесність. Щоб заслужити та виправдати громадську довіру, аудитори         повинні чесно виконувати свої професійні обов’язки.

    3. Компетентність і високий технічний рівень. Аудиторам необхідно дотримуватись технічних й етичних професійних стандартів та прагнути  до постійного поліпшення якості послуг, виконуючи професійні обов'язки, використовувати всі свої здібності.

       4. Обов'язки (перед клієнтом). Обслуговуючи клієнта, аудитори повинні проявляти високі професійні й моральні якості, дбати про його інтереси, що має узгоджуватись з їх обов'язками перед суспільством (дбати про інте­реси клієнта, якщо вони не суперечать суспільним).

       5. Інтереси суспільства (обов'язки перед суспільством). Аудитори мають  діяти  в інтересах суспільства, виправдовуючи його довіру. Вони повинні сприяти зростанню престижу й авторитету своєї професії та її можливості слугувати суспільству. Крім того, вони мають створювати умови для співробітництва і сприяння добрим взаємовідносинам між представниками своєї професії.

Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. регу­лює проблеми незалежності аудиторів в Україні. Зокрема, в статті 24 "Спеціальні вимоги" вказується на те, що забороняється проведення аудиту аудитором, який:

-          має прямі родинні стосунки з керівництвом господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

-          має особисті майнові інтереси у господарюючому суб'єкті, котрий перевіряється;

-         є членом керівництва, засновником або власником господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

-         є працівником господарюючого суб'єкта, який перевіряється;

-         є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва господарюючого суб'єкта, що перевіряється.

 

Запитання для самоперевірки

1.     Законодавче і нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні.

2.     Назвіть функції Аудиторської палати України.

3.     Аудиторська палата України, порядок її створення і діяльності.

4.     Назвіть три варіанти розподілу й планування праці аудитора.

5.     Дайте характеристику кожному варіантові розподілу та планування праці аудитора.

6.     Які методи коригування праці аудиторів Ви знаєте?

7.     Назвіть види контролю якості праці аудиторів.

8.     Зі скількох нормативів складається система національних нормативів аудиту в Україні?

9.     З якою метою був упроваджений Кодекс професійної етики аудиторів України?

10.             Назвіть найважливіші принципи професійної етики.

 

10