yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Аудит->Содержание->3. Методика проведення аудиту

Основи аудіту

3. Методика проведення аудиту

Методики проведення аудиторських перевірок розробляються спеціалістами аудиторських фірм та є їх комерційною таємницею. Виділяють 4 основні підходи до створення методик аудиту:

1)    бухгалтерський;

2)     юридичний;

3)    спеціальний;

4)    галузевий.

          Бухгалтерський підхід є традиційним. Його суть полягає в тому, що методики перевірки розробляються за розділами бухгалтерського обліку. Методики аудиторської перевірки за рахунками бухгалтерського обліку полягають у тому чи іншому наборі складових частин кожної аудиторської перевірки. У нормативах аудиту їх називають методиками перевірки оборотів та сальдо за рахунками бухгалтерського обліку.

Юридичний підхід уключає розроблення методик перевірки різних питань з юридичної точки зору. У деяких аспектах такі методики збігаються з бухгалтерськими, але вимагають більш глибокого вивчення правового аспекту господарської діяльності економічного суб’єкта в обліку. До таких методик можна віднести  методику аудиту статутного капіталу, що містить експертизу правильності та повноти формування статутного капіталу, а також порядок перевірки правильності відображення в обліку розрахунків із засновниками.

Спеціальний підхід уключає розроблення методик перевірки груп економічних суб’єктів, об’єднаних загальною спеціальною ознакою (структура управління, структура капіталу, чисельність  робітників, організаційно-правова форма, податковий режим).

     При галузевому підході розробляються методики аудиту економічних суб’єктів  залежно  від виду їх діяльності та галузевої приналежності. До таких методик можна віднести методику аудиту підприємств торгівлі, сільськогосподарських підприємств, банків, страхових організацій. У них відображені особливості перевірки складу витрат на виробництво продукції, організацію управлінського обліку.   

     Виділяють основні положення, що є складовими частинами методики:

      1. Нормативне забезпечення для проведення аудиту (зовнішнє, внутрішнє).

      2. Предметна область проведення перевірок.

      3. Методика перевірки розділів обліку .

      4. Особливості проведення аудиту в умовах комп’ютерного оброблення  даних.

Необхідно підкреслити  вимоги до оформлення методики детальної перевірки. Не дивлячись на те, що розроблення методики є внутрішнім питанням фірми, вона повинна бути оформлена як відповідний документ нормативно- довідкового характеру.

      При різних методиках використовують сучасні методи і методичні прийоми: фізична перевірка, документальна перевірка (формальна, арифметична, по суті), зустрічна перевірка, підтвердження, спостереження, опитування, тестування,

 

 

13