yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Аудит->Содержание->4. Методичні прийоми організації аудиторської перевірки

Основи аудіту

4. Методичні прийоми організації аудиторської перевірки

           Виділяють чотири основні методи організації перевірки: суцільна перевірка (документальна і фактична), вибіркова, аналітична, комбінована.

           При суцільній перевірці перевіряються всі масиви інформації без виключення стосовно господарських процесів, що відбувалися у клієнта за період, який перевіряється. На підставі суцільної перевірки аудитор робить висновок щодо достовірності, доцільності та законності відображення в бухгалтерському обліку й звітності дій і подій, здійснених економічним суб’єктом за весь період, що перевіряється.

            Вибіркова перевірка – передбачає застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% масивів інформації, які дозволяють аудитору отримати аудиторські докази й,  оцінивши окремі характеристики вибраних даних, розповсюдити дієвість  цих доказів на всю сукупність даних. Вибірковий метод перевірки  дозволяє аудитору з найменшими втратами скласти думку про достовірність, доцільність та законність господарських операцій, відображених у бухгалтерському обліку. Ризик невиявлення збільшується, оскільки за межами вибірки  можуть  залишитися факти порушень і помилок. Якщо при вибірковому дослідженні встановлені серйозні порушення, то проводиться перевірка суцільним методом.

     Аналітична перевірка – це оцінювання фінансових показників за допомогою  вивчення вірогідних залежностей між ними.

   Комбінована перевірка – це поєднання суцільної, вибіркової та аналітичної  перевірок.

 

Запитання для самоперевірки

1.     Укажіть призначення листа-зобов’язання.

2.     Яким чином можуть бути врегульовані відносини між аудиторською фірмою та підприємством - замовником ?

3.     Які обов’язкові вказівки з умов аудиторської перевірки, зобов’язань має містити лист-зобов’язання ?

4.     Яка послідовність підготовки й підписання договору на проведення аудиту?

5.     Назвіть основні підходи до створення методик аудиту та дайте їм характеристику.

6.     Назвіть складові частини методики аудиту.

7.  Методи організації аудиторської перевірки.

 

 

14